Projekt opracowany przez Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie dotyczący organizacji i prowadzenia opieki nad osobami niesamodzielnymi (zależnymi) wygrał konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Projekt pod nazwą „Społeczność siłą rozwoju – rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska” otrzymał dofinansowanie w wysokości  blisko 725 tys. złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Osoby niesamodzielne (inaczej tzw. zależne) w codziennym funkcjonowaniu są uzależnione od pomocy innych
w wykonywaniu codziennych czynności:  odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji i zaopatrzenia gospodarstwa domowego. Najczęstszą  przyczyną niesamodzielności są starość  i choroby.  W Polsce brakuje świadczeń dla osób niesamodzielnych, głównie opiekują się nimi najbliżsi, którzy również nie mogą liczyć na systemowe wsparcie. Tymczasem opieka nad osobą chorą zmienia wiele aspektów życia opiekuna:  jego sytuację zawodową, finansową, relacje z innymi , a nawet pogarsza stan zdrowia.

Zgodnie z projektem pszczyńskie hospicjum od 3 lipca 2017 do 31 grudnia 2018 roku  obejmie bezpłatną opieką domową 33 mieszkańców terenów wiejskich powiatu pszczyńskiego (bez miasta Pszczyna): Bierunia, Bojszowów, Wyr, Orzesza i Ornontowic .

Pomoc będzie kompleksowa i bezpłatna, zorganizowana w oparciu o 19-letnie doświadczenie pszczyńskiego hospicjum, jego kadrę pielęgniarską, psychologów i rehabilitantów. Opieka sprawowana będzie w okresach kwartalnych. Maksymalny czas opieki dla jednej osoby, w ramach projektu, to pół roku. Jednocześnie projekt pozwala również na poprowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych.

− Bardzo często do hospicjum zgłaszają się osoby, które szukają pomocy dla swoich bliskich wymagających stałej opieki. Dlatego Dom Ojca Pio, który budujemy, będzie się składał z hospicjum stacjonarnego i  oddziału dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych. Opiekę hospicyjną prowadzimy już od 19 lat, a opieka nad osobami niesamodzielnymi to kolejna działalność, której się podejmujemy, ponieważ jest na nią bardzo duże zapotrzebowanie. Dzięki projektowi będziemy ją prowadzić odwiedzając potrzebujących w domach i  stacjonarnie, gdy zakończymy budowę Domu Ojca Pio − mówi Teresa Buczak, prezes Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

Zachęcamy do zgłaszania osób do objęcia opieką domową.

icon

PRZEKAŻ 1% HOSPICJUM

Działamy nieprzerwanie od 20 lat. Sprawujemy opiekę całym sercem!

Nadzieja jest potrzebna każdemu.

NASZ KRS - 0000130935

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl