24 czerwca 2019

Otrzymaliśmy kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia na opiekę nad 27 pacjentami. Jest to trzykrotnie więcej niż w poprzednim kontraktowaniu jednak liczba pacjentów, którzy kierowani są do pszczyńskiego hospicjum od kilku miesięcy sięga 50 chorych miesięcznie i ciągle wzrasta.

W Polsce działa kilkaset hospicjów, ale tylko 1/3 z nich prowadzona jest tak jak nasze – przez organizację społeczną, które niesie profesjonalną, holistyczną pomoc chorym bezpłatnie. Jednocześnie hospicja te, i my także, zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę medyczną (lekarzy i pielęgniarki ze specjalizacją z medycyny paliatywnej) oraz psychologów i fizjoterapeutów. Tylko tak wykwalifikowany  zespół pracowników daje możliwość ubiegania się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do kryteriów, które hospicjum musi spełnić, aby zdobyć kontrakt należą m.in.: bardzo wysokie kompetencje i doświadczenie całego personelu opiekującego się chorymi − wykazywane w oparciu o konkretne kursy, specjalizacje, lata pracy przy łóżku chorego;  odpowiednia ilość etatów zabezpieczająca potrzeby chorych, prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości elektronicznej; ubezpieczenia, umowy na wykonanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych, czy transport sanitarny oraz posiadanie sprzętu medycznego i pomocniczego.

Nasze hospicjum otrzymuje kontrakty z NFZ od 2000 roku, jednak nigdy ich wymiar nie przekraczał sfinansowania opieki nad 10 chorymi. Tymczasem od listopada 2018 r. liczba chorych, którymi się opiekujemy w ciągu miesiąca dochodzi do 50 osób. W tym roku po raz pierwszy kontrakt z NFZ sięgnął skali, która w połowie odpowiada potrzebom chorych hospicjum św. Ojca Pio. O sfinansowanie potrzeb wszystkich pozostałych chorych musimy zabiegać samodzielnie, ubiegając się o dotacje i prosząc społeczeństwo o przekazywanie darowizn oraz 1%. Dodatkowo w swoim budżecie hospicjum stara się planować pieniądze, za które można kontynuować rozpoczętą w 2015 r. budowę kompleksu hospicyjno-opiekuńczego pn. „Dom Ojca Pio” (w tym hospicjum stacjonarne i ośrodek dziennego pobytu dla seniorów).

W ramach opieki naszego hospicjum, tzw. domowego do domu każdego chorego dojeżdżają lekarze i pielęgniarki w zależności od indywidualnych potrzeb, które często wykraczają poza „zakontraktowane” usługi. Chorzy i ich najbliżsi mogą także skorzystać z pomocy psychologa, fizjoterapeuty, duchownego i wolontariusza niemedycznego; mogą również bezpłatnie otrzymać sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, jak łóżka, koncentratory tlenu, ssaki, chodziki i in. Chorzy w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na pomoc materialną w tym artykuły higieniczne, pielęgnacyjne i medyczne.

Hospicjum obejmuje opieką całe rodziny również dzieci w okresie choroby i żałoby. W ten sposób realizowana jest opieka holistyczna (całościowa), która jest główną ideą hospicjów społecznych zrzeszonych w Forum Hospicjów Polskich, jak hospicjum w Pszczynie.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 20 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl