11 marca 2020

Na dorocznym walnym zebraniu członków Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie podsumowano 20. rok działalności. 2019 był wyjątkowym rokiem w rozwoju organizacji  − ogromnym nakładem pracy udało się zdobyć pieniądze i wdrożyć w życie dwa projekty oferujące osobom starszym niesamodzielnym usługi opiekuńcze i zdrowotne w ich miejscach zamieszkania. Po raz pierwszy hospicjum otrzymało także znacznie lepszy kontrakt z NFZ na opiekę nad chorymi w terminalnym okresie choroby nowotworowej.  Praca hospicjum została także wnikliwie sprawdzona przez Najwyższą Izbę Kontroli – nie znaleziono żadnych uchybień.

W 2019 r. hospicjum otoczyło całościową opieką 214 chorych i ich rodziny (blisko tysiąc osób). Pomoc jest całkowicie bezpłatna i praktycznie natychmiastowa − nie ma kolejek. Jeśli chorzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują od hospicjum bezpłatnie leki,  artykuły higieniczne, opatrunkowe i odżywki. Dzięki Wypożyczalni sprzętu medycznego, działającej przy hospicjum, mają zapewnione specjalistyczne łóżka, materace, koncentratory tlenu i inne urządzenia niezbędne do właściwej opieki.

W hospicjum najważniejsze są jednak kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób odpowiedzialnych za stan chorych. Obecnie w organizacji etatowo pracuje 3 lekarzy i 4 pielęgniarki, a na umowach cywilnoprawnych 5 lekarzy, 7 pielęgniarek, 3 psychologów/terapeutów i 2 fizjoterapeutów. Profesjonalizm tych osób oraz spełniane przez hospicjum standardy  przekładają się na zasięg nowego kontraktu na usługi medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowa na lata 2019-2023 gwarantuje świadczenia dla aż 46 chorych, a nie jak dotychczas dla 9.

− W każdym domu mamy do czynienia z inną sytuacją. Żeby odpowiedzieć na rzeczywiste problemy, czyli pomóc naprawdę trzeba doświadczenia i wiedzy wielu osób, dlatego od wielu lat hospicjum pracuje w zespołach składających się z lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty  i osoby wspierającej. W wypadku usług opiekuńczych członkiem zespołu jest także opiekunka − wyjaśnia Teresa Buczak, prezes pszczyńskiego hospicjum.

Pozycję hospicjum jako podmiotu leczniczego wzmacnia również uzyskany w 2019 r. Certyfikat ISO 9001, który potwierdza sprawne zarządzanie organizacją we wszystkich jej obszarach.

20. rok działalności hospicjum to również rozwój oczekiwanych przez mieszkańców powiatu usług opiekuńczych i medycznych dla osób starszych (po 60 roku życia) niesamodzielnych ze względu na choroby przewlekłe, niepełnosprawność czy różnego rodzaju wykluczenia. Hospicjum zdobyło na prowadzenie tej działalności dofinansowanie z UE w wys. ponad 3,5 mln zł. Z nowej formy opieki skorzystało już 67 chorych i ich rodziny na terenie całego powiatu. Projekty są kontynuowane, najdłuższy z nich potrwa do 2022 roku. Chorzy mają zapewnioną opiekę pielęgnacyjną, pielęgniarską, lekarską, psychologiczną i fizjoterapeutyczną natomiast ich opiekunowie rodzinni mają szansę na czasowy odpoczynek, poprawę własnych umiejętności opiekuńczych oraz udział w grupach wsparcia z udziałem terapeuty/psychologa.

Nadal ogromnym wyzwaniem dla organizacji − przy jednocześnie rozwijającej się opiece medycznej − jest kontynuacja budowy Domu Ojca Pio, a w najbliższym czasie uruchomienie pierwszego wzniesionego budynku, w którym działać będzie ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych niesamodzielnych oraz specjalistyczne poradnie. Jak dotąd jedyną formą finansowania tego przedsięwzięcia, na którą hospicjum może realnie liczyć, są darowizny, zbiórki pieniężne i 1%.

− Dlatego co roku zwracamy się do mieszkańców całego powiatu o przekazywanie 1% . Wpisanie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego do PIT-u jest jedyną szansą, aby 1% z budżetu państwa trafił do Pszczyny na cel społeczny, czyli taki, który niesie pomoc  osobom potrzebującym, a jednocześnie jest społecznie wspierany na przykład przez bezinteresowną pracę wolontariuszy – wyjaśnia Teresa Buczak.

Obecnie grono wolontariuszy hospicjum to około 60 osób profesjonalnie przygotowanych i  przeszkolonych do pomocy chorym i ich rodzinom. Bardzo często hospicyjni wolontariusze działają w swoim najbliższym otoczeniu, niemal po sąsiedzku.

W ciągu minionego roku żaden z przyjętych przez hospicjum chorych  nie został bez pomocy. Każdego dnia pracowników hospicjum można spotkać w kilkudziesięciu miejscach na terenie całego powiatu. Całokształt pracy pokazuje porównanie, iż w ciągu 365 dni roku – codziennie – pod opieką organizacji  jest ponad 70 chorych, a wraz z nimi najbliżsi członkowie rodziny, niejednokrotnie tak samo jak chory − zdruzgotani chorobą, pozbawieni sił, niepewni. Misją hospicjum było i pozostaje, by działać tak, aby załagodzić każdy ból − fizyczny, psychiczny i duchowy.

 

 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 20 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl