Realizacja projektu ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE LSR ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ po jego zakończeniu w ramach tzw. okresu trwałości, odbywa się na następujących warunkach:
Termin realizacji: 29.10.2021 – 28.10.2022
Planowana liczba chorych do objęcia pomocą:
24 osoby
Zasady:

  • świadczenie opieki wymaga podpisania umowy pomiędzy świadczeniobiorcą, czyli opiekunem rodzinnym chorego i Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie
  • koszt opieki (świadczona przez wykwalifikowaną opiekunkę): 1 godzina – 25,00 zł
  • świadczeniobiorca ponosi również koszty dojazdu opiekunki do domu chorego, jeśli chory nie mieszka na terenie miasta Pszczyna

 

Projekt hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie LSR Ziemi Pszczyńskiej” współfinansowano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Ziemia Pszczyńska. Kompleksową pomoc zaplanowano w oparciu o ponad 20-letnie doświadczenie pszczyńskiego hospicjum. Projekt przeznaczony był dla osób niesamodzielnych w wieku 60+, w tym wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczeniem. Dla chorych objętych opieką, projekt zakładał opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, pomoc psychologiczną i rehabilitacyjną.
Dla opiekunów faktycznych – organizację grupy wsparcia, szkolenia i pomoc specjalistyczną.

Z projektu mogły skorzystać osoby zamieszkałe na terenie LSR Ziemia Pszczyńska, która obejmuje; powiat pszczyński (bez miasta Pszczyna), Bieruń, Bojszowy, Wyry, Orzesze, Ornontowice.

Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie w ramach projektu mogło być bezpłatne lub częściowo płatne w zależności od sytuacji chorych:

  1. Bezpłatnie – dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  2. Częściowo odpłatnie – w przypadku osób kwalifikujących się do wsparcia, lecz nie spełniającymi powyższego warunku. W tym wypadku odpłatność za realizację usług świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej będzie wynosiła 10 złotych/godz.

Celem opieki było polepszenie jakości życia chorych, ich codziennego funkcjonowania, jak i ich otoczenia. Zaplanowano objęcie pomocą 24 chorych.

Zapraszamy do zgłaszania osób chorych do opieki w ramach trwałości projektu. 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 22 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej