Regulamin akcji ZDOBYWAMY SZCZYTY DLA HOSPICJUM
organizowanej przez Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie

 

 1. Uczestnik akcji „Zdobywamy Szczyty dla Hospicjum” promuje ideę opieki hospicyjnej poprzez piesze zdobywanie szczytów górskich używając materiałów promocyjnych akcji oraz wspiera codzienną pracę hospicjum − na co przeznaczona jest jego opłata wpisowa.
 2. Organizator dopuszcza wędrówki po szlakach/trasach górskich na całym świecie.
 3. Uczestnik akcji odbywa wycieczki na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz przestrzegania regulaminów dotyczących poruszania na danym obszarze, szczególnie w Parkach Narodowych, Krajobrazowych i Rezerwatach Przyrody. Pokonywanie dróg wspinaczkowych możliwe jest tylko dla osób posiadających dodatkowe uprawnienia lub z osobą uprawnioną (wówczas uczestnik powinien wraz z wypełnioną książeczką dostarczyć kopię posiadanych uprawnień lub potwierdzenie od przewodnika, z którym był. Bez tego typu potwierdzeń drogi wspinaczkowe nie będą uznawane w punktacji).
 4. W celu włączenia się w akcję należy:
  a) wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na www.hospicjumojcapio.pless.pl/formularz-zdobywamy-szczyty lub pobrać z tej strony formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i wraz z dowodem wpłaty wpisowego przesłać do hospicjum na adres: 43-200 Pszczyna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 lub mailowy: zdobywamyszczyty@hospicjumojcapio.pless.pl
  b) dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 40 zł, w przypadku dzieci (do 18 roku życia), osób w wieku 60+ oraz rencistów – w wysokości 15 zł
  na numer konta:
  25 1020 2528 0000 0002 0472 9523 podając w tytule przelewu: Zdobywamy Szczyty 2020 + imię i nazwisko
  c)  wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.hospicjumojcapio.pl/rodo
 5. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego wraz z załączonym dowodem uiszczenia opłaty uczestnik akcji otrzyma pocztą materiały promocyjne akcji: książeczkę „Zdobywamy Szczyty dla Hospicjum”, naklejki i chorągiewkę promującą akcję, które jest zobowiązany eksponować podczas wędrówek. Naklejki można umieszczać na szlakach górskich tylko zgodnie z przepisami i regulaminami obowiązującymi na danym terenie lub obiekcie.
 6. Książeczka akcji „Zdobywamy Szczyty dla Hospicjum” służy do: zapisywania przebytych tras tj. początku trasy, jej przebiegu i zakończenia, zbierania pieczątek potwierdzających obecność w danym miejscu i obliczania sumy zebranych punktów.
 7. W książeczce, obok każdego punktu trasy, uczestnik podaje ilość przebytych kilometrów (od punktu do punktu trasy) oraz wartość podejść w metrach (różnica wysokości) i odpowiadającą im ilość punktów. Organizatorzy ustalają następującą punktację:
  a) zalicza się 1 punkt za każdy przebyty jeden kilometr oraz 1 punkt za każde zdobyte 100 metrów podejścia,
  b) nie zalicza się punktów zdobytych na tych samych trasach w ciągu danego roku, nawet jeśli są to tylko fragmenty trasy.
 8. Ogranicza się ilość punktów, które mogą być uzyskane za jednodniowe przejście trasy górskiej do 40 punktów chyba, że na trasie nie ma możliwości nocowania.
  Do wyliczenia punktów za trasę w polskich górach można posłużyć się regulaminem Górskiej Odznaki Turystycznej − GOT PTTK.
 9. Akcja trwa od 1 maja do 30 listopada (jeśli rząd nie wprowadzi zakazów). Dopuszcza się zdobywanie medali srebrnych i złotych w dwóch następujących po sobie sezonach, tylko pod warunkiem poinformowania o tym Organizatora w terminie zakończenia akcji.
 10. Potwierdzeniem przebycia trasy muszą być pieczątki ze schronisk lub sklepów, urzędów gmin lub innych punktów na trasie. Tylko w pojedynczych przypadkach dopuszczalna jest dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej przesłana na adres: zdobywamyszczyty@hospicjumojcapio.pless.pl
  UWAGA: książeczki bez pieczątek nie będą oceniane przez jury.
 11. Dostarczając zdjęcia uczestnicy akcji (lub opiekunowie faktyczni dzieci poniżej 16 roku życia) wyrażają zgodę na wykorzystanie ich na stronach internetowych, w prasie i innych mediach, na koncertach, festiwalach, itp.
 12. Uczestnicy dostarczą dokumentację z wypraw wraz z książeczkami w terminie do 15 grudnia.
 13. Co roku jury, powołane przez organizatora, wyłania laureatów akcji na podstawie zdobytych i udokumentowanych punktów i przyznaje pamiątkowe dyplomy i odznaki „Zdobywamy Szczyty dla Hospicjum”:
  a) złotą − za zdobycie co najmniej 600 punktów
  b) srebrną − za zdobycie co najmniej 300 punktów
  c) brązową − za zdobycie co najmniej 150 punktów
  d) oraz wyróżnienia w formie dyplomów − za zdobycie co najmniej 50 punktów.
  Zdobywcy największej liczby punktów − w kategorii kobiet i mężczyzn – dodatkowo otrzymują pamiątkowe puchary i dyplomy.
 14. Werdykt jury jest niepodważalny; zostanie ogłoszony na stronie internetowej hospicjum.
 15. Rozdanie odznak nastąpi na specjalnie przygotowanej uroczystości w Pszczynie.

Dodatkowe informacje: www.hospicjumojcapio.pl/zdobywamy szczyty (zakładka „Przyłącz się”) oraz w biurze hospicjum pod nr tel. 32 4457808.

Regulamin Zdobywamy szczyty 2020 (pobierz PDF)

 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 20 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl