REGULAMIN AKCJI „ZDOBYWAMY SZCZYTY DLA HOSPICJUM”
ORGANIZOWANEJ PRZEZ HOSPICJUM ŚW. OJCA PIO W PSZCZYNIE 

 1. Akcja „Zdobywamy szczyty dla hospicjum” przeznaczona jest dla wszystkich osób chcących promować ideę hospicyjną poprzez piesze wędrówki i zdobywanie szczytów górskich.
 2. Uczestnik akcji odbywa wycieczki na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych, w tym: przestrzega regulaminów dotyczących poruszania  na danym obszarze. Pokonywanie dróg wspinaczkowych możliwe tylko dla osób posiadających dodatkowe uprawnienia lub z osobą uprawnioną (wówczas uczestnik powinien wraz z wypełnioną książeczką dostarczyć kopię posiadanych uprawnień).
 3. Organizatorzy dopuszczają wędrówki po szlakach/trasach na całym świecie.
 4. Akcja trwa od 1 maja do 30 listopada.
 5. W celu włączenia się w akcję należy:
  – wypełnić kartę zgłoszenia – osobiście w siedzibie Hospicjum św. Ojca Pio (Pszczyna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1) lub pobrać ze strony hospicjumojcapio.pless.pl i wypełnioną, przesłać do hospicjum
  – wpłacić wpisowe w wysokości 10 zł
  – wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia zgodnie z informacją zamieszczoną w siedzibie Hospicjum i na stronie internetowej www.hospicjumojcapio.pless.pl/regulamin-zdobywamy-szczyty/
 6. Dzieci poniżej 15 roku życia wpisowe nie obowiązuje. Kartę uczestnictwa uczestnik wypełnia i podpisuje osobiście, a w wypadku dzieci poniżej 16 roku życia podpis składa jego rodzic/opiekun prawny.
 7. Po oddaniu poprawnie wypełnionej karty uczestnictwa oraz okazaniu dowodu wpłaty (w wysokości 10 zł) uczestnik akcji otrzymuje w biurze hospicjum książeczkę akcji „Zdobywamy Szczyty dla Hospicjum”, naklejki i chorągiewkę promującą akcję.
  Jeśli uczestnik nie może odebrać książeczki osobiście, może otrzymać ją za pośrednictwem poczty − koszty przesyłki są po stronie uczestnika (najlepiej opłatę dokonać wraz z opłatą wpisowego na konto 25 1020 2528 0000 0002 0472 9523, podając w tytule  „Zdobywamy Szczyty dla Hospicjum”).
  Na szlakach górskich materiały promocyjne należy umieszczać zgodnie z przepisami i regulaminami obowiązującymi na danym terenie lub obiekcie.
 8. Wpłatę wpisowego można dokonać w siedzibie hospicjum lub przelewem na konto:
  25 1020 2528 0000 0002 0472 9523 Bank PKO BP (UWAGA: nastąpiła zmiana nr konta w stosunku do roku ubiegłego), podając w tytule wpłaty: „Zdobywamy szczyty dla hospicjum”.
  Cała kwota zebrana z wpisowego częściowo pokrywa koszty organizacyjne akcji, w tym koszty książeczek, chorągiewek, naklejek i medali.
 9. Książeczka akcji „Zdobywamy Szczyty dla Hospicjum” służy do zapisywania przebytych tras, sumy zebranych punktów i pieczątek.
 10. W książeczce, obok każdego punktu trasy, uczestnik podaje ilość przebytych kilometrów (od punktu do punktu trasy) oraz wartość podejść w metrach (różnica wysokości) i odpowiadającą im ilość punktów. Organizatorzy ustalają następującą punktację:
  – zalicza się jeden punkt za każdy przebyty kilometr oraz 1 punkt za każde 100 metrów podejścia,
  – nie zalicza się punktów zdobytych na tych samych trasach w ciągu danego roku, nawet jeśli są to tylko fragmenty trasy.
  Do wyliczenia punktów za trasę w polskich górach można posłużyć się regulaminem Górskiej Odznaki Turystycznej − GOT PTTK.
 11. Potwierdzeniem przebycia trasy powinny być pieczątki ze schronisk, sklepów, urzędów gmin lub innych punktów na trasie lub dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej przesłana na adres: pio@hospicjumojcapio.pless.pl.
 12. Dostarczając zdjęcia uczestnicy akcji (lub opiekunowie faktyczni dzieci poniżej 16 roku życia) wyrażają zgodę na wykorzystanie ich na stronach internetowych, w prasie i innych mediach, na koncertach, festiwalach, itp.
 13. W każdym roku na zakończenie akcji Jury, powołane przez organizatora, wyłoni laureatów akcji w danym roku, którzy zdobyli odpowiednią ilość punktów.
 14. Ustala się trzy odznaki dla laureatów akcji „Zdobywamy Szczyty dla Hospicjum” – złotą, srebrną i brązową oraz wyróżnienia.
 15. Poszczególne odznaki wymagają zdobycia następującej ilości punktów:
  – wyróżnienie: 50 punktów
  – odznaka brązowa – 150 punktów
  – odznaka srebrna – 300 punktów
  – odznaka złota – 600 punktów
 16. Uczestnicy dostarczą dokumentację z wypraw wraz z książeczkami w terminie do 10 grudnia br.
 17. Werdykt Jury jest niepodważalny; zostanie ogłoszony na stronie internetowej hospicjum.
 18. Rozdanie odznak nastąpi na specjalnie przygotowanej uroczystości w Pszczynie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.hospicjumojcapio.pless.pl (zakładka „Przyłącz się”) oraz w siedzibie hospicjum (Pszczyna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1) i pod nr tel. 32 738 62 62.

 

 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 20 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl