8 stycznia 2020

Od 4 lat planowanie pracy hospicjum odbywa się w oparciu o podział zadań pomiędzy sześciu tzw. liderów poszczególnych obszarów działań na zasadach proponowanych przez system BEST YEAR YET. Oznacza to m.in. ustalenie planów: rocznych, kwartalnych i miesięcznych; wywiązywanie się z podjętych zadań, analizę trudności i korzyści, dbanie o rozwój indywidualny i zespołowy, a przede wszystkim dążenie do określonych celów, dla których nadrzędna jest szeroko pojęta misja hospicjum – bezinteresowna pomoc potrzebującym, organizowanie i zapewnienie wysokospecjalistycznej pomocy chorym i ich rodzinom, w tym osobom w ostatnim etapie choroby nowotworowej oraz niesamodzielnym seniorom.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 20 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl