6 kwietnia 2023

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie podsumowało 23. rok działalności podczas dorocznego zgromadzenia członków stowarzyszenia. Omawiany rok − 2022 − był wyjątkowym w historii organizacji: oddano do użytku pierwszy budynek kompleksu hospicyjno-opiekuńczego „Dom Ojca Pio”, którym rozpoczął działalność Dom Dziennej Opieki dla Osób Starszych. Jest to także pierwsza samodzielna siedziba hospicjum, która umożliwia prowadzenie nowego rodzaju działalności – dzienną opiekę dla seniorów i poradnię paliatywną oraz pozwala na ogromną poprawę warunków w przyjmowaniu zgłoszeń od rodzin chorych.

W 2022 r. hospicjum stale pod opieką miało 120 chorych wraz z ich rodzinami. W ramach świadczeń
dla chorych na nowotwory w 2022 roku skorzystały 204 osoby głównie z powiatu pszczyńskiego, ale także bielskiego i bieruńsko-lędzińskiego. Dodatkowo 40 chorych otrzymało regularne wsparcie hospicyjnej pielęgniarki koordynującej. Przez cały miniony rok hospicjum kontynuowało także opiekę nad niesamodzielnymi osobami 60+. W ramach trzech projektów z bezpłatnych usług mogło skorzystać 56 osób wraz z rodzinami. Pozostali chorzy seniorzy zainteresowani opieką hospicjum, którzy zgodzili się na współfinansowanie pomocy, to liczba 29.

Hospicyjna wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, której wyposażenie sięga blisko 1000 artykułów potrzebnych na co dzień chorym i ich najbliższym, odnotowała w ciągu minionego roku ponad 1000 wypożyczeń. 41% z nich stanowiły nieodpłatne wypożyczenia dla chorych zarejestrowanych w hospicjum, do których sprzęt jest również bezpłatnie dowożony, montowany, a w razie potrzeby naprawiany. Ze względu na bardzo dużą rotację sprzętu i jego wykorzystanie zakupiono 10 łóżek automatycznych, ponieważ są one – po koncentratorach tlenu i materacach przeciwodleżynowych – najbardziej potrzebne chorym.

Efektem działalności hospicjum jest również duże zaangażowanie społeczne w postaci wolontariatu osób dorosłych. Stowarzyszenie rok rocznie promuje i organizuje szkolenia wstępne dla osób, które chcą pomagać potrzebującym, a także uczestniczyć w innych formach zaangażowania (kiermasze, kwesty, koncerty i rękodzieło artystyczne). W 2022 roku szkolenie ukończyło 25 osób. Hospicjum zorganizowało także 24 szkolenia dla pracowników, wolontariuszy i opiekunów osób chorych oraz grupy wsparcia prowadzone przez hospicyjnych psychologów, dbając o profesjonalną koordynację całego tego obszaru.

Hospicjum działa dla ludzi i tworzone jest przez ludzi zaangażowanych w swoją pracę i utożsamiających się z misją organizacji. Kadrę w 2022 roku tworzyły 54 osoby, w tym m.in. 10 lekarzy (4 na umowę o pracę), 16 pielęgniarek (7 na umowę o pracę), 4 fizjoterapeutów, 4 psychologów i terapeutów oraz 11 opiekunek.

W minionym roku organizacja otrzymała także potwierdzenie posiadanego od 2019 roku certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2015. Oznacza to, że spełnia ona określone normy dotyczące m.in. wymagań prawnych, zarządzania ryzykiem zawodowym, obiegu dokumentacji medycznej, wdrożenia procedur sanitarnych, medycznych, BHP, sprawności serwisowanego i atestowanego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

– Mam nadzieję, że w kolejnych latach naszej działalności będziemy mogli nadal rozwijać się, nieść pomoc profesjonalnie i z sercem tam, gdzie będzie potrzebna. Mam nadzieję, że to, co wspólnie tworzymy pozwoli na zabezpieczenie potrzeb coraz liczniejszej grupy chorych i ich rodzin oraz na wzmocnienie naszych więzi społecznych i, tak ważnych w życiu, dobrych relacji – mówi prezes Hospicjum św. Ojca Pio, Teresa Buczak, ponownie jednogłośnie wybrana na to stanowisko na nową kadencję zarządu organizacji. Pozostałe osoby wybrane do zarządu to Mirosława Bogocz, Urszula Napierała, Renata Gazda i Beata Zamlewska-Pałyga.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej