26 lutego 2019

OGŁOSZENIE

W dniu 13 marca br w sali nr 6 o godz. 18.00 odbędzie się Walne Zebranie członków stowarzyszenia Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie.

Msza Św. tradycyjnie odbędzie się o godz. 17.00 w Oratorium.

Porządek obrad:

 1. Powitanie, wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
 6. Sprawozdanie merytoryczne za 2018 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 9. Sprawozdanie Prezesa podsumowujące kadencję
 10. Przeprowadzenie wyboru Prezesa
 11. Przeprowadzenie wyboru członków Zarządu
 12. Przeprowadzenie wyboru Komisji Rewizyjnej
 13. Aktualizacja listy członków stowarzyszenia
 14. Podjęcie uchwał
 15. Dyskusja
 16. Wolne wnioski
 17. Zakończenie obrad
icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 20 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl