13 czerwca 2019

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie otrzymało półtora miliona złotych dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na zapewnienie bezpłatnej opieki niesamodzielnym seniorom w powiecie pszczyńskim. Pieniądze przyznano w drodze konkursu. Projekt, który opracowało hospicjum z myślą o mieszkańcach powiatu pszczyńskiego został bardzo wysoko oceniony. Dofinansowanie na tego typu działania otrzymało tylko 19 spośród 32 podmiotów ubiegających się o pieniądze z województwa śląskiego, w tym pszczyńskie hospicjum.

− To nasz ogromny sukces. W 2018 roku zakończyliśmy realizację podobnych działań i to doświadczenie utrwaliło nas w przekonaniu, jak bardzo taka opieka jest potrzebna. Poprzedni projekt trwał półtora roku, teraz otrzymaliśmy pieniądze na trzy lata. To daje nam możliwość organizowania bardzo stabilnej opieki, a taka jest chorym i ich opiekunom najbardziej potrzebna. Opieka nad osobami starszymi, niesamodzielnymi to działalność poszerzająca nasze zaangażowania w pomoc osobom tego najbardziej potrzebującym i stanowi od dwóch lat nasz nowy kierunek. Poszerza się także nasza opieka nad  osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej − mówi Teresa Buczak, prezes Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

Z pomocy hospicjum będą mogły skorzystać osoby po 60. roku życia, które mają trudności przy podstawowych codziennych czynnościach i wymagają obecności opiekuna (stąd nazywane są osobami „niesamodzielnymi” lub „zależnymi”). Zgodnie z założeniami projektu preferowane będą osoby z niepełnosprawnością, nieaktywne zawodowo, w trudnej sytuacji materialnej, zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.

Ważną częścią projektu są także możliwości, które niesie on dla opiekunów osób zależnych. Będą mogli skorzystać ze szkoleń, porad i doświadczeń pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów i opiekunek hospicjum.

Projekt zatytułowano „Rozwój usług społecznych na terenie powiatu pszczyńskiego”.

Chorych można zgłaszać od 1 lipca. Sytuacja i potrzeby każdej osoby oraz jej opiekunów będzie rozpatrywana indywidualnie, a pomoc będzie niesiona w miejscu zamieszkania. Każdym przypadkiem zajmie się zespół specjalistów − pielęgniarka koordynująca, opiekunka medyczna, fizjoterapeuta, psycholog/terapeuta. Wszystkie osoby są wieloletnimi pracownikami hospicjum, z bardzo dużym doświadczeniem i umiejętnościami opieki nad osobami ciężko chorymi; wspólnie potrafią najlepiej określić, jak skutecznie pomóc choremu i jego rodzinie.

Chorzy i opiekunowie zainteresowani projektem będę mogli wszystkie niezbędne informacje znaleźć na stronie hospicjum od 1 lipca.

Polskie społeczeństwo starzeje się, a tendencja ta jest szczególnie widoczna w województwie śląskim. Z danych Rocznika Statystycznego Województwa Śląskiego (za rok 2017) wynika, że odsetek osób w wieku poprodukcyjnym będzie ciągle wzrastał − od 23,95% w roku 2020 do 37,83% w 2050 r.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 20 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl