W 2022 roku to rok zakończenia pierwszej części budowy oraz oddania do użytkowania Domu Dziennej Opieki oraz Przychodni. Ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu otrzymaliśmy 30.10.2022 r.
15 grudnia odbyło się uroczyste poświęcenie Domu przez księży z księdzem biskupem Markiem Szkudło. W 2022 r. kończąc ten etap budowy wyposażyliśmy nowe pomieszczenia w meble w zabudowie tj. dwie recepcje, szafy w holu głównym, kuchnię i zmywalnię, świetlicę, pokoje socjalne, gabinety i pomieszczenia biurowe, salę rehabilitacji, salę spotkań. Zakupiliśmy komplet wypoczynkowy, stoły, krzesła, fotele, całe wyposażenie kuchni i łazienek w tym sprzęt AGD, pralkę i suszarkę. Wykonaliśmy system monitoringu wewnętrznego wraz z kamerami, czujnikami, dzwonkami. Wykonaliśmy system sieciowy oraz WiFi wraz z systemem backupu’u, wyposażyliśmy system ppoż w gaśnice i zgodne z przepisami oznakowanie. Zainstalowaliśmy nową bramę przesuwną oraz furtkę od ulicy Dobrawy, wykonaliśmy 100 metrowy taras wypoczynkowy oraz zagospodarowaliśmy teren od strony ulicy Skłodowskiej i Dobrawy. Wykonaliśmy także instalację fotowoltaiczną.

 Na ten etap budowy rozpoczęty w 2015 r. łącznie wydatkowaliśmy kwotę 4 658 874,11 złotych, czyli tak jakbyśmy w każdym roku wydatkowali na budowę z pozyskanych środków ponad 665 tysięcy złotych. To środki z 1%, darowizn, dotacji – gminy Pszczyna, akcji, kwest.

 

W 2021 roku kontynuowaliśmy budowę pierwszego obiektu Domu Ojca Pio, w który będzie funkcjonować dzienny ośrodek pobytu dla seniorów i przychodnia paliatywna. W nowym budynku dokończyliśmy prace związane z klimatyzacją i wentylacją. Zainstalowaliśmy alarm, monitoring, system przeciwpożarowy wraz z centralami. Wykonano sufity podwieszane, oświetlenie, 6 łazienek wraz z białym montażem sanitariatów, luster, zakupiono sprzęt AGD, zamontowano parapety. Wykonaliśmy także drogę dojazdową wraz z parkingami.
Cyklicznie spotykał się zespół ds. budowy w składzie: projektant, przedstawiciele wykonawców, inspektorzy nadzoru, zaproszeni specjaliści konsultujący podejmowane rozwiązania, kierownik budowy i członkinie zarządu hospicjum.
W roku 2021 na budowę wydatkowaliśmy kwotę 1 118 608,24 złotych.
W ciągu 6 lat realizacji budowy łącznie wydatkowaliśmy kwotę 4 109 840,37 zł. Do zakończenia pierwszego etapu kompleksu Dom Ojca Pio potrzeba ok. 0,5 miliona złotych. Po uruchomieniu dziennego ośrodka pomocy i przychodni paliatywnej będziemy mogli rozpocząć drugi etap budowy – hospicjum stacjonarne.

W 2020 roku epidemia Covid-19 utrudniła kontynuację budowy z powodu nieobecności pracowników u wykonawców oraz opóźnień i trudności w zamówieniach materiałów. W sumie w tym roku na budowę wydatkowaliśmy kwotę 578 268,31 złotych i zrealizowaliśmy między innymi: izolację z  papy termozgrzewalnej i ułożenie steroduru pod ogrzewanie podłogowe, dalszą instalację CO, gazu, kotłowni, a także sufity podwieszane. Zakupiliśmy wszystkie drzwi wewnętrzne, wykładziny, gresy, kafelki. Opłaciliśmy przyłącze zgodnie z umową z Turonem. Podpisaliśmy umowę z architektami wnętrz – firmą „Fabryka pomysłów” na wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji.
Dotychczas w ciągu 5 lat realizacji budowy wydaliśmy 2 991 328,50 zł. Do ukończenia Dziennego Ośrodka Pobytu dla Seniorów i przychodni potrzebujemy jeszcze ok. 1,5 mln. zł.

W 2019 roku kontynuowaliśmy budowę I części kompleksu: ośrodka dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych wraz z przychodnią specjalistyczną – wydano:  261 740,60 zł Na początku roku postawiliśmy ogrodzenie wokół budowy i wykonaliśmy ścianki działowe oraz dodatkowe okno. W maju przeprowadziliśmy konkurs na wykonanie instalacji elektrycznej, IT, instalacje słaboprądowe, systemu sygnalizacji pożaru. Odebranie wykonanych prac nastąpiło 31 sierpnia.
W sierpniu zaprosiliśmy  do składania ofert na realizację wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan. We wrześniu podpisaliśmy umowę z firmą PUCHAŁKA Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Puchałka, a ostatecznie odbiór prac nastąpił 21 grudnia.
W październiku rozpoczęto prace tynkarskie wewnątrz budynku, które zakończono 30 listopada.
Końcem roku zakupiliśmy i zamontowaliśmy dwie pary drzwi zewnętrznych.
W ciągu całego roku odbywały się spotkania w zespole do spraw budowy z projektantem, poszczególnymi wykonawcami oraz inspektorem nadzoru budowlanego. Dokonano analizy dalszych kosztów budowy i zaplanowano prace na rok 2019. Przewidujemy wykonanie instalacji CO i gazu, wykonanie wylewek i – w zależności od pozyskanych środków – wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji. Dzięki wygranej dotacji z budżetu obywatelskiego chcemy wykonać elewację budynku. Planujemy również opaskę żwirową wokół budynku i podejścia.

W 2018 roku wykonaliśmy instalacje elektryczne, IT, instalacje słaboprądowe, systemy sygnalizacji pożaru, zrealizowaliśmy wewnętrzne instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne oraz tynki wewnętrzne.

W 2017 roku ogrodziliśmy działkę, a w budynku zamontowaliśmy okna, rolety, troje drzwi zewnętrznych, ociepliliśmy strop i wykonaliśmy ścianki działowe.

W 2016 roku przystąpiliśmy do realizacji II etapu budowy (stan zerowy) oraz do III etapu, który zakończył się stanem surowym otwartym Dziennego ośrodka dla osób starszych i poradni.

W 2015 roku zrealizowaliśmy I etap budowy − zewnętrze instalacje gazowe, sieć wodociągową, kanalizacyjną, skomplikowany system zagospodarowania wody deszczowej, przebudowę sieci telefonicznej i elektrycznej, wykonanie część drogowej.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej