Hospicjum św. Ojca Pio informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na realizację zadania pn.„Realizacja I etapu budowy Hospicjum – Domu Św. Ojca Pio przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pszczynie” do 25 maja do godz. 16tej. Otwarcie ofert nastąpi 26 maja o godz. 17tej w siedzibie Hospicjum.

Jednocześnie informujemy, że w załączniku nr 3 – wzór umowy wprowadzamy zmianę – par. 6 ust. 8 o treści

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia pod rygorem zastosowania kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


Treść załącznika nr 3 do pobrania.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej