Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego w partnerstwie 1. Lider: Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku, 2. Partner 1: Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza z siedzibą w Michałowie, 3. Partner 2: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie.

Nazwa: Hospicjum może więcej – opieka domowa na terenach wiejskich gminy Pszczyna
Termin realizacji: 1.09.2022 – 31.08.2023
Dofinansowanie projektu z UE: 100.000,00 zł

Celem projektu jest objęcie usługami zdrowotnymi i społecznymi 10 osób dorosłych, zamieszkujących tereny wiejskie gminy Pszczyna, chorujących na nieuleczalne, postępujące i ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe i wymagających opieki i opiekunów oraz włączenie społeczności lokalnej w model opieki domowej.

Planowane efekty (rezultaty): 10 osób dorosłych (w wieku 60+) niesamodzielnych przewlekle chorych z terenów wiejskich gminy Pszczyna skorzysta z usług opieki domowej; każdy z chorych otrzyma usługi zgodnie z opracowanym dla niego Indywidualnym Planem Usług; w nowo powstałych Zespołach Opieki Domowej zaangażowane zostaną 2 opiekunki, a do realizacji grantu włączonych będzie 2 wolontariuszy, w tym sąsiedzi osób chorych i utworzona zostanie lokalna sieć wsparcia.

Trwa otwarty nabór zgłoszeń do projektu. Zapraszamy do udziału!

Należy złożyć komplet poprawnie i czytelnie wypełnionych poniższych dokumentów:

  • Deklaracja uczestnictwa 1 A (załącznik nr 1 A)   PDFDOC
  • lub Deklaracja uczestnictwa 1 B (załącznik nr 1 B)   PDFDOC
  • Skierowanie lekarskie (załącznik nr 2)   PDFDOC
  • Karta oceny wg skali Barthel (załącznik nr 3)   PDFDOC
  • Karta oceny socjalnej (załącznik nr 4)   PDF DOC
  • Oświadczenie o danych osobowych (załącznik nr 5)   PDFDOC

UWAGA!
Przed wypełnieniem powyższych dokumentów należy zapoznać się z REGULAMINEM REKRUTACJI, którego zapisy obowiązują uczestników projektu.

 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej