Rozeznanie aplikacyjne nr 4/HOSP/2017

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie w związku z planowanym rozpoczęciem projektu „Społeczność siłą rozwoju – rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska”, zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko:

 

PSYCHOLOG/PSYCHOTERAPEUTA

1. Opis przedmiotu rozeznania:

Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków psychologa/psychoterapeuty osób niesamodzielnych w formie umowy zlecenia w okresie od dnia 3 lipca 2017 r. – 31.12.2018 r. tj. przez 18 miesięcy.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie członkiem zespołu opiekującego się osobami niesamodzielnymi w ich domach. Wynagrodzenie personelu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

2. Zadania do zrealizowania:

Celem zapewnienia najlepszej opieki osobom niesamodzielnym, kierując się dobrymi praktykami, standardami i doświadczeniem w opiece hospicyjnej osobom zatrudnionym na tym stanowisku powierzone zostaną do wykonania następujące zadania:

– Rozpoznanie indywidualnych potrzeb osoby niesamodzielnej oraz jej rodziny z zakresu pomocy psychologicznej.

– Ustalenie indywidualnego planu pomocy psychologicznej dla osoby niesamodzielnej oraz jej

bezpośrednich opiekunów.

– Realizacja wsparcia psychologicznego według indywidualnego planu opieki nad osobą niesamodzielną.

– Współpraca z zespołem opieki nad osobą niesamodzielną, udzielanie porad.

– Uzupełnienie dokumentacji  dot. prowadzonych działań.

– Prowadzenie grupy wsparcia.

– Udział w spotkaniach zespołu.

 

Psycholog/psychoterapeuta będzie dostępny zarówno dla osób niesamodzielnych jak i opiekunów. Jego zadaniem będzie diagnoza jak i udzielanie porad dla obu grup, aby poprawić ich kondycję psychologiczną, która bardzo mocno wpływa także na kondycję fizyczną.

 

3. Wymagania dotyczące kwalifikacji:

Na tym stanowisku będzie zatrudniona osoba która:

Posiada dyplom magistra : psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz

ukończyła szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej.

Posiada prawo jazdy kat. B.

Dysponuje samochodem w celu dojazdu do osób niesamodzielnych.

Mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, a także chorymi hospicyjnymi oraz wolontariat w hospicjum.

 

4. Do zaoferowania mamy:

– zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia,

– powiększenie doświadczenia zawodowego,

– pracę w dobrym, zgranym zespole.

 

5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:

Aplikacja powinna zawierać:

– życiorys zawodowy,

– dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

– formularz ofertowy (załącznik nr 1).

Termin składania aplikacji upływa 20.06.2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).

Przewidujemy zatrudnienie dwóch psychologów/psychoterapeutów.

Oferty mogą być dostarczone listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście na adres: Hospicjum św. Ojca Pio, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1, 43-200 Pszczyna, tel./fax: 32 7386262, mail: pio@hospicjumojcapio.pless.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej