Wyniki rekrutacji personelu do udzielenia świadczeń w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie powiatu pszczyńskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne  dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne  dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

1. Zapytanie ofertowe nr HOSP/RPO/1/2019 na stanowisko opiekunki osoby niesamodzielnej:
Komisja jednogłośnie wybrała:

– panią Joannę Bobiec
– panią Katarzynę Widłok
– panią Ewę Sugier
– panią Sylwię Mazurek


Protokół Komisji rekrutacyjnej – pobierz


2. Zapytanie ofertowe nr HOSP/RPO/2/2019 na stanowisko pielęgniarki:
Zapytanie nierozstrzygnięte – brak ofert.

Protokół Komisji rekrutacyjnej – pobierz


3. Zapytanie ofertowe nr HOSP/RPO/3/2019 na stanowisko psychologa/terapeuty:
Komisja jednogłośnie wybrała:

– panią Jolantę Wanot

– panią Różę Polak

Protokół Komisji rekrutacyjnej – pobierz


4. Zapytanie ofertowe nr HOSP/RPO/4/2019 na stanowisko fizjoterapeuty:
Komisja jednogłośnie wybrała:

– pana Janusza Walę

Protokół Komisji rekrutacyjnej – pobierz


5. Zapytanie ofertowe nr HOSP/RPO/5/2019 na stanowisko pielęgniarki:
Komisja jednogłośnie wybrała:

– panią Mariolę Rakoczy
– panią Urszulę Napierałę
– panią Barbarę Duży

Protokół Komisji rekrutacyjnej – pobierz

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej