W ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie powiatu pszczyńskiego” od 1 lipca 2019 r. możliwe jest zgłaszanie osób niesamodzielnych do opieki.

 

Opieka nad osobami starszymi, niesamodzielnymi to drugi kierunek działalności hospicjum. Jeśli szukasz pomocy dla osoby chorej na nowotwór zobacz: „Hospicjum domowe. Jak zgłosić chorego?”

 

Nabór osób do objęcia opieką w domach w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie powiatu pszczyńskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny).


Zgłaszać można osoby z terenu powiatu pszczyńskiego.

 

O przyjęciu pod opiekę decyduje ostatecznie wizyta pielęgniarska w domu osoby niesamodzielnej.

 

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH DO OBJĘCIA OPIEKĄ W DOMACH

 

KTO MOŻE BYĆ OBJĘTY POMOCĄ ?

Pomocą obejmujemy mieszkańców w wieku 60+, którzy ze względu na stan zdrowia są niesamodzielni. Opieka dotyczy również opiekunów faktycznych tych osób między innymi w postaci grup wsparcia.

Osoby niesamodzielne – o przyjęciu pod opiekę decyduje ostatecznie wizyta pielęgniarska w domu osoby niesamodzielnej, pomocna jest karta oceny stanu chorego (załącznik 3)

Osoby pochodzące z terenu powiatu pszczyńskiego.

 

CO JEST POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA?

Należy spełnić powyższe warunki oraz dostarczyć do siedziby Hospicjum następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1); – tu musi być informacja o dochodzie
  • Skierowania do objęcia opieką (załącznik nr 2);
  • Karty oceny skali Barthel (załącznik nr 3);
  • Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4).
  • Opcjonalnie – zaświadczenia o niepełnosprawności

Skierowanie i Karta oceny stanu klinicznego wystawiona powinna być przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu. Skierowanie i Kartę należy wydrukować (załącznik nr 2 i załącznik 3 dostępne poniżej) i przekazać lekarzowi kierującemu.

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ ?

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne realizowane są już od 1 lipca 2019 r.

Po przyjęciu zgłoszonej osoby powoływany jest zespól do opieki w skład którego wchodzi pielęgniarka, opiekun, psycholog/terapeuta lub osoba przeszkolona do udzielania wsparcia psychologicznego, rehabilitant.

W trakcie pierwszej wizyty określany jest harmonogram pomocy, plan.

Pomoc psychologiczna i rehabilitacyjna jest pomocą zależną od potrzeb. Przewidywane są dwie wizyty specjalistyczne na miesiąc.

Możliwe są wszelkie konsultacje telefoniczne oraz w siedzibie Hospicjum.

Tworzona jest grupa wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Dla każdego pacjenta świadczenia udzielane będą w zakresie i formie adekwatnej do jego stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych przez zespół.

Czas objęcia opieką ustala się na 3 miesiące z możliwością przedłużenia o kolejny 3 miesiące.

 

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem głównym projektu jest ułatwianie dostępu do przystępnych, niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Celem szczegółowym jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na całym obszarze powiatu pszczyńskiego. Założeniem działań projektu jest wzrost dostępności i wyrównania dysproporcji terytorialnych w zakresie usług społecznych przekładający się na wzmocnienie kapitału społecznego woj. śląskiego.

 

KTO ZA TO ZAPŁACI?

Objęcie opieką osób niesamodzielnych i ich opiekunów formalnych jest bezpłatne dla odbiorców. Projekt jest finansowany do 30.06.2022 roku w 93% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków publicznych.

 

KONTAKT I DOSTĘP DO INFORMACJI MOŻLIWY JEST POPRZEZ:

  • biuro Hospicjum św. Ojca Pio ul. M.Skłodowskie-Curie 1, 43-200 Pszczyna
  • stronę internetowej Hospicjum www.hospicjumojcapio.pl
  • telefon: 32 7386262, 601243415

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej