28 grudnia 2023

18 niesamodzielnych seniorów oraz 8 opiekunów rodzinnych skorzystało z zajęć rozwojowych i wsparcia psychologicznego w ramach działalności Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie i projektu „Trzy oblicza seniora – wielowymiarowa aktywizacja seniorów w gminie Pszczyna”.

Od lipca do grudnia 2023 roku mogliśmy zapewnić dodatkowe zajęcia z psychologiem i terapeutą seniorom, którzy z powodu choroby nie mogą opuszczać swoich mieszkań  oraz seniorom, którzy są podopiecznymi w Domu Dziennej Opieki dla Osób Starszych przy hospicjum.

Uczestnicy tych spotkań, w zależności od swoich aktualnych możliwości, mogli wraz z psychologiem rozwiązywać np. proste zadania matematyczne, geograficzne, spróbować umiejętności literackich, plastycznych czy ruchowych. Spontaniczne treningi pamięci podczas rozmowy towarzyskiej w małych grupach lub w parach są bardzo cenione przez seniorów. Z chęcią angażują się w każdą formę aktywności, która zapewnia ciekawe spędzanie czasu.

Ze wsparcia psychologicznego i emocjonalnego korzystali także najbliżsi opiekunowie chorych, którzy równie są z wieku senioralnym. Indywidualne rozmowy z psychologiem lub podczas grup wsparcia z osobami znajdującymi się podobnej sytuacji pomogły w rozładowaniu napięć związanych z obciążeniem psychicznym długotrwałą opieką i odzyskaniu lepszego samopoczucia.

Ważnym elementem projektu był także udział trzeciej grupy seniorów – wolontariuszy, czyli osób po 60. roku życia, którym zależało na zaangażowaniu się w pomoc podopiecznym Domu Dziennej Opieki działającym przy hospicjum. Seniorki wolontariuszki (w wieku od 60 do 83 lat) pomagały chorym w codziennych czynnościach związanych z higieną, przy posiłkach, dotrzymywały towarzystwa na spacerach, podczas zajęć plastycznych, zachęcały do wspólnego śpiewu i prostych ćwiczeń fizjoterapeutycznych.

Zespół realizujący projekt: psycholog Jolanta Wanot, terapeuta Róża Polak, wolontariuszki: Dorota Budniak, Róża Kurtok, Danuta Wawrzyczek, Elżbieta Dobry, Ewa Zoń oraz Urszula Parysz, Agnieszka Folek, Bernadetta Kędzior, Grażyna Andryszczak.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 40 025,00 złotych w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych Aktywni+” na lata 2021-2025, edycja 2023. Wkład własny hospicjum wyniósł 22 825 złote.

 

 

 

 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej