Możesz przekazać Hospicjum św. Ojca Pio darowiznę przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Bardzo dziękujemy za Twoją pomoc!


Nasze konto: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

Adres: Hospicjum św. Ojca Pio, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, Pszczyna 43-200

Dane do przelewów z zagranicy:
kod SWIFT (BIC): BPKOPLPW
numer IBAN: PL03 1020 2528 0000 0702 0015 2728


Pamiętaj każdą darowiznę na Hospicjum św. Ojca Pio przekazaną na działania statutowe możesz odliczyć od podatku!

Jak odliczyć darowiznę od podatku?

  • Kwotę darowizny dokonanej przez osoby fizyczne można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu), do 6% dochodu.
  • Darowizny dokonane przez osoby prawne można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu). Ulga ta polega na możliwości odliczenia kwoty darowizny od podstawy opodatkowania. Limitem odliczenia jest wartość 6% całości dochodu – to znaczy odliczając darowiznę, można pomniejszyć dochód maksymalnie o 6%.
  • Skorzystanie z ulgi podatkowej  jest możliwe, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
    1. Darowizna jest przekazana na cele i działania wpisane w statucie organizacji.
    2. Organizacja jest Organizacją Pożytku Publicznego (Hospicjum św. Ojca Pio jest OPP) to znaczy, że realizuje cele w obszarze pożytku publicznego, określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub cele religijne.
    3. Darowizna pieniężna została wpłacona przelewem na rachunek bankowy organizacji.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 20 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl