Hospicjum tworzą ludzie, tacy jak Ty! Zaangażuj się w wolontariat
dla osób 18+ lub wolontariat akcyjny dla dzieci i młodzieży

Słowo wolontariat (z jęz. łac.: volontarius) oznacza dobrowolny, ochotniczy.  Pierwszą polską definicję stworzyło w latach 90. XX wieku warszawskie Centrum Wolontariatu: wolontariat to świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.

Hospicyjny wolontariat 18+

Hospicjum św. Ojca Pio organizuje nabór wolontariuszy 18+ raz w roku poprzez ogłoszenia na stronie www i Facebooku, w mediach, lokalnych parafiach i poprzez plakaty.

Zainteresowane osoby zgłaszają się telefonicznie w biurze organizacji i są zapraszane na pierwsze spotkanie inaugurujące szkolenie.

Szkolenie składa się z 6 modułów:
1. Hospicjum – historia, założenia, cele, organizacja, podstawy prawne. Obszary działalności Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie / Prowadzenie: prezes hospicjum i psycholog
2. Choroba nowotworowa – podstawowa wiedza. Chory i jego rodzina w hospicjum – kwalifikacja, objęcie opieką, pomoc / Prowadzenie: lekarz i pielęgniarka
3. Podstawy komunikacji interpersonalnej / Prowadzenie: psycholog
4. Człowiek w sytuacji choroby nieuleczalnej, fazy adaptacji. Problemy emocjonalne w terminalnym okresie choroby / Prowadzenie: psycholog
5. Zajęcia praktyczne w hospicyjnej wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego / Prowadzenie: fizjoterapeuta i pielęgniarka
6. Podsumowanie – mój wolontariat / Prowadzenie: prezes hospicjum i psycholog

Na zakończenie szkolenia kandydaci na wolontariuszy wypełniają ankietę wstępną.

Kandydaci, którzy byli obecni na minimum 4 z 6 spotkań szkoleniowych otrzymują certyfikat.
Osoby, które chcą uzupełnić wiedzę i zdobyć certyfikat mogą uczestniczyć w wybranych modułach w kolejnym roku.

Nowy wolontariusz hospicjum:

 • otrzymuje swojego Anioła Stróża, który wspiera go w pierwszym roku działalności zgodnie z treścią na pamiątkowym obrazku
 • podpisuje umowę na wolontariat oraz przechodzi szkolenia dot. BHP i RODO
 • uczestniczy w spotkaniach wspólnoty hospicyjnej (omawiamy bieżące przedsięwzięcia i potrzeby organizacji) poprzedzonych mszą św. w intencji chorych pod opieką hospicjum, którzy zmarli w minionym miesiącu (każdy 2. wtorek miesiąca godz. 17.00 lub 18.00)
 • uczestniczy w szkoleniach wewnętrznych (każdy 1. wtorek miesiąca, godz. 17.00)
 • podejmuje się posługi w określonym obszarze organizacji. Są to:
  – opieka nad chorym sprawowana w jego domu na określonych zasadach we współpracy z zespołem hospicyjnym
  – opieka nad chorymi w Domu Dziennej Opieki dla Osób Starszych we współpracy z personelem hospicyjnym
  – zbiórki, kwesty
  – akcje społeczne
  – grupa plastyczna
  – praca administracyjna

Z uwagi na nieocenioną wartość pracy społecznej i zaangażowanie osób pełniących wolontariat godziny ich pracy są ewidencjonowane oraz nagradzane pamiątkowym dyplomem na zakończenie roku.

Hospicjum tworzą ludzie różnych zawodów, zainteresowań i kwalifikacji. Zapraszamy Cię, jeśli chcesz podzielić się swoim czasem i kompetencjami lub nauczyć nowych umiejętności do kontaktu z koordynatorką wolontariatu Renatą Gazdą – tel. 600 653 195

 

Hospicyjny wolontariat dla dzieci i młodzieży

Hospicyjny wolontariat dla dzieci i młodzieży realizujemy poprzez program Znaki Nadziei, w tym:

Współpraca z placówkami edukacyjnymi, w tym ośrodkami opiekującymi się dziećmi i młodzieżą w sytuacjach trudnych lub krytycznych, polega również na:

 • prelekcjach wolontariuszy i pracowników nt. idei hospicjum
 • przygotowaniu wyrobów artystycznych na kiermasze
 • przygotowaniu dla chorych: paczek świątecznych i kartek
 • organizacji festynów i zbiórek na rzecz chorych
 • udziale w akcji Nocny Bieg po Pszczynie

 

 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej