Współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych Aktywni+” na lata 2021-2025, edycja 2023.

Tytuł projektu: Trzy oblicza seniora – wielowymiarowa aktywizacja seniorów w gminie Pszczyna
Termin realizacji: 30.05 – 31.12.2023 r.
Dofinansowanie projektu: 40 025,00 zł
Wartość projektu: 62 850, 00 zł

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych (w wieku 60+) poprzez podjęcie zorganizowanej współpracy z trzema grupami seniorów – seniorami, którzy utracili samodzielność i potrzebują pomocy w czynnościach dnia codziennego, seniorami zaangażowanymi w sprawowanie długotrwałej opieki nad osobą chorą w wieku 60+ oraz seniorami zainteresowanymi pracą społeczną – wolontariatem.
Rezultaty projektu: porady i konsultacje psychologiczne/terapeutyczne dla seniorów niesamodzielnych (8 osób) i seniorów – opiekunów rodzinnych (8 osób); wzrost wiedzy i umiejętności dot. prawidłowej opieki nad przewlekle chorym seniorem wśród seniorów – opiekunów rodzinnych oraz wolontariuszy, w tym seniorów – wolontariuszy ( 4 osoby); upowszechnianie informacji nt. aktywizacji seniorów 60+.


PROSIMY O ZAPOZNANANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU

Dokumenty zgłoszeniowe:

  • Formularz zgłoszenia osoby chorej (załącznik 1)   PDF | DOC
  • Formularz zgłoszenia opiekuna osoby chorej (załącznik 2)   PDF | DOC
  • Formularz zgłoszenia wolontariusza (załącznik 3)   PDF | DOC
  • Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik 4)   PDF

W edycji 2023 programu „Aktywni” złożono łącznie 1907 ofert na kwotę 281 847 966,72 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej dofinansowano 491 ofert na łączną kwotę 37 768 077,85 zł. Najwięcej projektów dotyczyło aktywności seniorów, a znacznie mniej ich partycypacji społecznej, włączenia cyfrowego oraz przygotowania do starości.
Liczba ofert przeznaczonych do dofinansowania w ramach poszczególnych priorytetów wygląda następująco:
Priorytet I – 299 ofert, na kwotę 22 428 505,68 zł.
Priorytet II – 30 ofert, na kwotę 2 360 560,50 zł.
Priorytet III – 73 oferty, na kwotę 5 775 329,42 zł.
Priorytet IV – 89 ofert, na kwotę 7 203 682,25 zł.


#hospicjumojcapioAktywni


Zobacz ulotkę „Jeśli jesteś seniorem” przygotowaną w ramach realizacji projektu


Wolontariuszka – seniorka Róża z podopieczną, panią Elżbietą. 

Wolontariuszka Bernadeta Kędzior, no co dzień pracownik pszczyńskiego skansenu, dzieli się z podopiecznymi swoją pasją i wiedzą na temat ziół.


Aktywizacja seniorów Domu Dziennej Opieki dla Osób Starszych przy hospicjum. Zajęcia z terapeutą, Różą Polak. Lato 2023.


Prace plastyczne, wykonane wspólnie z wolontariuszką Bernadettą Jonkisz, ozdobiły szafki na rzeczy podręczne podopiecznych Domu Dziennej Opieki dla Seniorów – jednocześnie autorów słoneczników.


Psycholog, Jolanta Wanot podczas wizyt domowych u naszych podopiecznych seniorów.

Aktywizacja seniorów Domu Dziennej Opieki dla Osób Starszych przy hospicjum. Zajęcia z terapeutą, Różą Polak. Jesień 2023.

Wolontariuszki seniorki zaangażowane w projekcie – Dorota Budniak, Róża Kurtok, Danuta Wawrzyczek opowiadają o swoich odczuciach.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej