12 marca 2024

W dniu 26 marca br. w sali rekreacyjnej Domu Ojca Pio o godz. 17.00 odbędzie się Walne Zebranie
członków stowarzyszenia Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie.

Porządek obrad:

 1. Powitanie, wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie finansowe za 2023 r.
 6. Sprawozdanie merytoryczne za 2023 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Aktualizacja listy członków stowarzyszenia.
 10. Podjęcie uchwał.
 11. Wolne wnioski.
 12. Dyskusja.
 13. Zakończenie obrad.

 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej