DOTACJE PRZYZNANE W ROKU 2023

Dotacje ze środków Gminy Pszczyna

Realizacja zadania publicznego: Prowadzenie opieki paliatywnej w domu przewlekle chorych dorosłych mieszkańców gminy Pszczyna w ramach hospicjum
Kwota przyznanej dotacji: 130 000 złotych
Terminy realizacji: 31.12.2023 r.

 

Dotacja ze środków Gminy Goczałkowice-Zdrój
Realizacja zadania publicznego: Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Kwota przyznanej dotacji: 27 000 złotych
Termin realizacji: 31.12.2022 r.

 

DOTACJE PRZYZNANE W ROKU 2022

Dotacje ze środków Gminy Pszczyna

Realizacja zadania: Wykonanie ogrodu Domu Ojca Pio oraz zakup wyposażenia w tym mebli dla modułu dziennej opieki nad osobami starszymi i przychodni
Kwota przyznanej dotacji: 250 000 złotych
Termin realizacji: 31.12.2022 r.

Realizacja zadania publicznego: Prowadzenie opieki paliatywnej w domu przewlekle chorych dorosłych mieszkańców gminy Pszczyna w ramach hospicjum
Kwota przyznanej dotacji: 110 000 złotych
Terminy realizacji: 31.12.2022 r.

Dotacja ze środków Gminy Goczałkowice-Zdrój
Realizacja zadania publicznego: Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Kwota przyznanej dotacji: 25 000 złotych
Termin realizacji: 31.12.2022 r.

Dotacja ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Realizacja zadania publicznego: Specjalistyczne zespoły edukacyjno-opiekuńcze nową formą pomocy dla rodzin w gminie Pszczyna
Całkowita kwota przyznanej dotacji na lata 2021-2023: 300 000 złotych, w tym w 2021 r. – 19 000 zł,
2022 r. – 65 200 zł, 2023 r. –  215 800 zł
Termin realizacji: 1.10.2021 – 31.12.2023 r.

Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego w partnerstwie 1. Lider: Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku, 2. Partner 1: Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza z siedzibą w Michałowie, 3. Partner 2: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie.
Nazwa grantu: Hospicjum może więcej – opieka domowa na terenach wiejskich gminy Pszczyna
Termin realizacji: 1.09.2022 – 31.08.2023
Dofinansowanie projektu z UE: 100.000,00 zł


DOTACJE PRZYZNANE W ROKU 2021  

Dotacje ze środków Gminy Pszczyna

Realizacja VIII etapu budowy Hospicjum – Domu Ojca Pio przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczynie – dotacja celowa
Kwota przyznanej dotacji: 125 000,00 zł – z Budżetu Obywatelskiego
Termin realizacji: 31.12.2021 r.

Realizacja zadania publicznego: Prowadzenie opieki paliatywnej w domu przewlekle chorych dorosłych mieszkańców gminy Pszczyna w ramach hospicjum
Kwota przyznanej dotacji: 55 000 złotych
Terminy realizacji: 31.12.2021 r.

Dotacja ze środków Gminy Goczałkowice-Zdrój
Realizacja zadania publicznego: Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Kwota przyznanej dotacji: 22 000 złotych
Termin realizacji: 31.12.2021 r.

Dotacja ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Realizacja zadania publicznego: Specjalistyczne zespoły edukacyjno-opiekuńcze nową formą pomocy dla rodzin w gminie Pszczyna
Całkowita kwota przyznanej dotacji na lata 2021-2023: 300 000 złotych, w tym w 2021 r. – 19 000 zł,
2022 r. – 65 200 zł, 2023 r. –  215 800 zł
Termin realizacji: 1.10.2021 – 31.12.2023 r.

 


DOTACJE PRZYZNANE W ROKU 2020 

Dotacja z Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w ramach Śląskie dla Seniora
Nazwa zadania: Doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie w celu przeciwdziałaniu skutkom COVID-19
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Termin realizacji: 15.10.2020 r. – 31.12.2020 r.

 

Dotacja ze środków Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.
Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa działań Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie
Kwota dofinansowania: 16 050,80 zł
Termin realizacji: 1.06.2020 r. – 30.11.2020 r.

 

Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Nazwa projektu: Rozwój usług społecznych na terenie LSR  Ziemi Pszczyńskiej
Kwota dofinansowania: 599 365,47 zł.
Termin realizacji: 1.09.2020 – 31.08.2021 r.

 

Dotacje ze środków Gminy Pszczyna

  • Realizacja VII etapu budowy Hospicjum – Domu Ojca Pio przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczynie – dotacja celowa
    Kwota przyznanej dotacji: 125 000,00 zł
    Termin realizacji: 31.12.2020 r.
  • Realizacja zadania publicznego: Prowadzenie opieki paliatywnej w domu przewlekle chorych dorosłych mieszkańców gminy Pszczyna w ramach hospicjum
    Kwota przyznanej dotacji: 55 000 złotych
    Terminy realizacji: 31.12.2020 r.

Dotacja ze środków Gminy Goczałkowice-Zdrój
Realizacja zadania publicznego: Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Kwota przyznanej dotacji: 22 000 złotych
Termin realizacji: 31.12.2020 r.

 

DOTACJE PRZYZNANE W ROKU 2019  

Dotacja z Fundacji PZU
Nazwa projektu: Rozwijanie i utrwalanie umiejętności i kwalifikacji posługujących w Hospicjum Świętego Ojca Pio.
Kwota dotacji: 20 000 złotych
Termin realizacji: 1.08.2019 – 31.07.2020 r.

Dotacja ze środków Gminy Pszczyna
Realizacja zadania publicznego: Prowadzenie opieki paliatywnej w domu przewlekle chorych dorosłych mieszkańców gminy Pszczyna w ramach hospicjum
Kwota przyznanej dotacji: 50 000 złotych
Terminy realizacji: 31.12.2019 r.

 

Budżet Obywatelski
Realizacja zadania: Realizacja V etapu budowy Hospicjum – Domu Św. Ojca Pio przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie
Dotyczyło: „Wykonanie elewacji dla budowy Domu Ojca Pio – moduł Dziennej opieki nad osobami starszymi i Przychodni”
Kwota przyznanej dotacji: 100 000 złotych
Terminy realizacji: 31.12.2019 r.

 

Dotacja ze środków Gminy Goczałkowice-Zdrój
Realizacja zadania publicznego: Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Kwota przyznanej dotacji: 22 000 złotych
Termin realizacji: 31.12.2019 r.

 

Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Nazwa projektu: „Rozwój usług społecznych na terenie powiatu pszczyńskiego”
Kwota dofinansowania: 1.452.564,35 złotych
Termin realizacji: 1.07.2019 – 30.06.2022 r.

 

Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Nazwa projektu: „Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego”
Kwota dofinansowania: 791.439,30 złotych
Termin realizacji: 16.09.2019 – 15.09.2021 r.

 

DOTACJE PRZYZNANE W ROKU 2018

Dotacja ze środków Gminy Pszczyna
Realizacja zadania publicznego: Prowadzenie opieki paliatywnej w domu przewlekle chorych dorosłych mieszkańców gminy Pszczyna w ramach hospicjum (prowadzenie magazynu, zakup leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego)
Kwota przyznanej dotacji: 45 000 złotych
Terminy realizacji: 31.12.2018 r.

 

Budżet Obywatelski
Realizacja zadania: Realizacja V etapu budowy Hospicjum – Domu Św. Ojca Pio przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie
Dotyczyło: Wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan w budynku Domu Opieki i Przychodni Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie
Kwota przyznanej dotacji: 100 000 złotych
Terminy realizacji: 31.12.2018 r.

Dotacja w ramach tzw. małego grantu
Realizacja zadania: Podniesienie standardów w zakresie opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Pszczyna
Kwota przyznanej dotacji: 10 000 złotych
Terminy realizacji: 31.12.2018 r.

 

Dotacja ze środków Gminy Goczałkowice-Zdrój
Realizacja zadania publicznego: Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej.
Kwota przyznanej dotacji: 17 500 złotych
Termin realizacji: 31.12.2018 r.

 

Dotacja z Fundacji PZU
Nazwa projektu: Szkolenie podwyższające umiejętności i kwalifikacje w posłudze chorym w Hospicjum Świętego Ojca Pio.
Kwota dotacji: 20 000 złotych
Termin realizacji: 1.10.2017 – 30.09.2018 r.

Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Nazwa projektu: „Społeczność siłą rozwoju – rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska”
Kwota dofinansowania: 650.845,12 złotych
Termin realizacji: 1.07.2017 – 31.12.2018 r.

 

Dotacje zrealizowane w 2017 roku.

Dotacje zrealizowane w 2016 roku. 

Dotacja Fundacji Banku Polskiego w 2016 roku.

Dotacje zrealizowane w 2015 roku.

Dotacje zrealizowane w 2014 roku.

Dotacje zrealizowane w 2013 roku.

Dotacje zrealizowane w 2012 roku.

Dotacje zrealizowane w 2011 roku.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 22 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej