Możesz przekazać Hospicjum św. Ojca Pio darowiznę:

Bardzo dziękujemy za Twoją pomoc!


Nasze konto: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

Adres: Hospicjum św. Ojca Pio, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 A, Pszczyna 43-200

Dane do przelewów z zagranicy:
kod SWIFT (BIC): BPKOPLPW
numer IBAN: PL03 1020 2528 0000 0702 0015 2728


Pamiętaj każdą darowiznę na Hospicjum św. Ojca Pio przekazaną na działania statutowe możesz odliczyć od podatku!

Jak odliczyć darowiznę od podatku?

 • Kwotę darowizny dokonanej przez osoby fizyczne można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu), do 6% dochodu.
 • Darowizny dokonane przez osoby prawne można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu). Ulga ta polega na możliwości odliczenia kwoty darowizny od podstawy opodatkowania. Limitem odliczenia jest wartość 6% całości dochodu – to znaczy odliczając darowiznę, można pomniejszyć dochód maksymalnie o 6%.
 • Skorzystanie z ulgi podatkowej (odliczenia darowizny) jest możliwe, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. Darowizna jest przekazana na cele i działania wpisane w statucie organizacji.
  2. Organizacja jest Organizacją Pożytku Publicznego (Hospicjum św. Ojca Pio jest OPP) to znaczy, że realizuje cele w obszarze pożytku publicznego, określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub cele religijne.
  3. Darowizna pieniężna została wpłacona przelewem (czyli w formie bezgotówkowej) na rachunek bankowy organizacji. Nie odliczymy darowizny przekazanej bezpośrednio gotówką.
  4.  W przypadku darowizny materialnej (niepieniężnej) należy posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Hospicjum wystawia taki dokument – Oświadczenie o przekazaniu darowizny. Należy  przechowywać go przez 5 lat na wypadek ewentualnej kontroli Urzędu Skarbowego.
  5. Można odliczyć darowiznę przekazaną przez portal internetowy (np. PayU, dotpay, itp) jeżeli mamy dowód wpłaty lub e-mail, w których podano wysokość przekazanej kwoty, dane jej ofiarodawcy oraz dane hospicjum.
icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej