Realizacja projektu ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH NA TERENIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO po jego zakończeniu w ramach tzw. okresu trwałości, odbywa się na następujących warunkach:
Termin realizacji: 15.12.2021 – 14.12.2023
Planowana liczba chorych do objęcia pomocą:
40 osób
Zasady:

  • świadczenie opieki wymaga podpisania umowy pomiędzy świadczeniobiorcą, czyli opiekunem rodzinnym chorego i Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie
  • koszt opieki świadczonej przez wykwalifikowany zespół specjalistów: 1 godzina – 25,00 zł
  • świadczeniobiorca ponosi również koszty dojazdu członków zespołu do domu chorego, jeśli chory nie mieszka na terenie miasta Pszczyna

W ramach trwałości projektu hospicjum zachowuje wskaźnik kluczowe dla:
– liczby wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu – w wysokości 6 miejsc.


Projekt hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie pn. „Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego” współfinansowano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kompleksowa, wysokiej jakości usługa polega na pracy wykwalifikowanego zespołu w domu chorego. Przewidujemy jedną wizytę tygodniowo pielęgniarki, dwie wizyty w tygodniu opiekunki, dwie wizyty w miesiącu lekarza oraz, w zależności od potrzeb, wizyty fizjoterapeuty i psychologa (nie mniej niż raz w miesiącu). Zaplanowano, iż w ciągu dwóch lat wsparciem objętych zostanie 40 osób, każda z nich w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy ze względu na ideę, by chorzy i ich opiekunowie otrzymali wzmocnienie i wiedzę, które pozwolą im lepiej funkcjonować po zakończeniu projektu. Ostateczna decyzja o objęciu opieką następowała, zgodnie z projektem, po zebraniu informacji w trakcie wywiadu środowiskowego. Po zakwalifikowaniu, w formie decyzji przyznającej usługi, chorego obejmowano pomocą wg harmonogramu ustalonego z podopiecznym i jego rodziną.

Dofinansowanie projektu przyznawano w drodze konkursu. O pieniądze ubiegało się 40 podmiotów z województwa śląskiego. Otrzymało je tylko 28 organizacji, w tym nasza organizacja – Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

Zapraszamy do zgłaszania osób chorych do opieki w ramach trwałości projektu. 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej