Zadanie publiczne pt.: „Profesjonaliści, społecznicy, darczyńcy – przyszłość polskiej organizacji charytatywnej”
Wartość dofinansowania: 353 000,00 zł w tym: 125 000,00 zł – 2023 r., 143 000,00 zł – 2024 r., 85 000,00 zł – 2025 
Całkowita wartość zadania: 645 300,00 zł
Termin: 01.07.2023 – 30.06.2025

Celem zadania jest długofalowe wzmocnienie organizacji charytatywnej działającej w obszarze usług medycznych i opiekuńczych głównie na terenach wiejskich i mierzącej się z brakiem wystarczających środków finansowych wobec rosnącej liczby zgłaszających się do niej potrzebujących pomocy osób ciężko chorych i ich opiekunów rodzinnych. W ciągu 2 lat organizacja zamierza opracować i wdrożyć narzędzia umożliwiające zwiększenie pozyskiwania środków na działalność, zreorganizować zatrudnienia i utworzyć efektywne, wspomagające się zespoły specjalistów w celu rozszerzenia oferty; zapewnić rozwój misji poprzez intensyfikację działań wobec jej wyszkolonych wolontariuszy oraz wspierać pracę swoich profesjonalistów i społeczników, by wypracować nowe procedury i narzędzia do zarządzania.

 

 

 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej