REGULAMIN    |    KARTA ZGŁOSZENIA  pdf/doc

 

W AKCJI MOGĄ UCZESTNICZYĆ:

 • placówki edukacyjne i wychowawcze
 • firmy/zakłady pracy
 • instytucje publiczne
 • jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin/miast/powiatów, osiedla, sołectwa)
 • parafie
 • organizacje

KALENDARIUM AKCJI:

 • wrzesień
  Przekazywanie zaproszeń do udziału w kolejnej edycji akcji
 • wrzesień / październik
  → nadsyłanie wypełnionych kart zgłoszeń do kolejnej edycji akcji
  → przekazywanie tabliczek ZNAKI NADZIEI nowym uczestnikom akcji, którzy przesłali kartę zgłoszenia
  → sadzenie cebulek żonkili; UWAGA: można również zasadzić cebulki w donicach, gazonach i innych formach mobilnych 🙂
 • marzec−kwiecień
  Wykonywanie zdjęć kwitnących żonkili na rabatach, w donicach, itp. oznaczonych tablicą ZNAKAMI NADZIEI
 • czerwiec
  → Przekazywanie zdobytych tytułów i dyplomów gratulacyjnych


  Żonkil jest znakiem hospicjów rozpoznawalnym na całym świecie. Udział w Znakach Nadziei, czyli sadzenie i pielęgnowanie żonkili w miejscach ogólnodostępnych oraz eksponowanie i powiększanie tych rabat z roku na rok, to prosty gest solidarności z ciężko chorymi, ich najbliższymi i tymi, którzy niosą im pomoc czyli hospicjum.
  Hospicjum to profesjonalna pomoc – całodobowa, specjalistyczna, niezawodna – połączona z autentyczną troską o chorego i jego rodzinę. Nie każdy z nas może dotrzeć do chorego, jednak każdy może zasadzić kwiaty symbolizujące nadzieję na ulgę w cierpieniu. Żonkile, zamierające na zimę lecz będące przepięknymi zwiastunami nowego życia – wiosny, dają nadzieję.
  Zatem sadźmy i pielęgnujmy żonkile tak, jakbyśmy pielęgnowali… nadzieję dla siebie, jeśli znajdziemy się w potrzebie, i każdego innego człowieka.

  Jeśli możesz, zaplanuj rabatkę Znaków Nadziei tak, aby z roku na rok była coraz większa!


Akcję Znaki Nadziei zainicjowaliśmy w 2018 roku w 50. rocznicę śmierci Ojca Pio i 100. rocznicę otrzymania przez niego stygmatów.  Ojciec Pio był człowiekiem, który pozostał wierny swojemu powołaniu. Mimo ogromnych problemów zdrowotnych całe życie służył ludziom w potrzebach duchowych i fizycznych. Zainicjował budowę kliniki pn. „Dom Ulgi w Cierpieniu”, aby podkreślić, że cierpiący człowiek wymaga wszechstronnej pomocy i takiej, jak w domu od kochających najbliższych − czynionej z czułością i zainteresowaniem.

W jednym ze swoich listów pisał:

Gdy widzę kogoś zasmuconego i w potrzebie duchowej lub fizycznej, czegóż to nie wypraszałbym u Pana, żeby taką osobę uwolnić od jej nieszczęść. Żeby ją zobaczyć uszczęśliwioną, chętnie obarczyłbym siebie samego wszystkimi jej strapieniami (…) 

[356 dni z Ojcem Pio, Wyd. W drodze, 2018]

Ze względu na świadectwa o uzdrowieniach do Ojca Pio przyjeżdżali ludzie z całego świata z prośbą o ratunek w dramatycznych sprawach duchowych i zdrowotnych. Ojciec Pio był także inicjatorem budowy, działającego do dziś, nowoczesnego szpitala pod nazwą „Dom Ulgi w Cierpieniu”. Jest więc patronem codziennej pracy naszego hospicjum i przewodnikiem.

Kto ma czas, ten niech go nie traci i nie czeka na chwilę dogodną.
Nie odkładajmy do jutra tego, co możemy zrobić dzisiaj.

Św. Ojciec Pio


Zgłoszenia do Znaków Nadziei prosimy przesyłać na adres:  znakinadziei@gmail.com


edycja 3. – Znaki Nadziei 2021 → prezentacja | galeria

edycja 2. – Znaki Nadziei 2020 (pandemia)

edycja 1. – Znaki Nadziei 2019 → prezentacja | galeria


WAŻNE PODCZAS AKCJI:

 • eksponowanie żonkili i tabliczek ZNAKI NADZIEI w widocznych miejscach takich jak: rabaty, kwietniki, donice, parapety okienne
 • przesyłanie ich zdjęć na adres: znakinadziei@gmail.com z podaniem nazwy Uczestnika akcji
 • udostępnianie na swojej stronie WWW informacji nt. akcji ZNAKI NADZIEI Hospicjum św. Ojca Pio

AKCJĘ ZNAKI NADZIEI WSPIERAJĄ:

Pan Andrzej Babiński
Pan Jacek Sekta (Firma Eko-Mal)
Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie

Ogrody Brudek – Śląsk
Kapias. Ogrody do zwiedzania

Agencja Reklamowa Artisco

OSOBY, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ AKCJĘ PROSZONE SĄ O KONTAKT: pio@hospicjumojcapio.pless.pl lub tel. 32 445 78 08 

 

Inauguracja 1. edycji akcji
10 października 2018, przed kościołem Podwyższenia Krzyża Św. w Pszczynie

Fot. Piotr Lisowski

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 22 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej