0%

Świetlica

Świetlica to część DOMU, w którym wszystko, a przede wszystkim czas jest dla chorych. Zabiegany świat ma tego najmniej - czasu dla człowieka cierpiącego, który nie może już szybciej iść, więcej pracować, nowocześniej mieszkać, intensywniej przeżywać. Potrzebuje spokoju, przytulenia, wyciszenia, a także rozmowy, spaceru, rehabilitacji, opieki i towarzyszenia w codziennych czynnościach, które przestały być nawykiem i rutyną i coraz częściej sprawiają kłopot. DOM to schronienie, bezpieczeństwo, przyjaciele. Zostań jednym z takich Przyjaciół. Przyjaciel zawsze chce coś podarować, bo wierzy, że jego dar coś zmieni na lepsze. I ma rację!

Kwota do zebrania:

10 000

Zebraliśmy:

0

Data zakończenia:

DOM OJCA PIO budowany jest społecznie od czerwca 2015 roku. Zaplanowany jako ośrodek hospicyjno-opiekuńczy składający się z trzech budynków: I – dla hospicjum domowego, opieki dziennej seniorów, przychodni paliatywnej; II – dla hospicjum stacjonarnego, III – dla osób bezdomnych.
Po 6 latach kończymy I budynek z nadzieją rychłych przenosin, kontynuacją dotychczasowych form pomocy – hospicjum domowego i senioralnej opieki domowej oraz nową formą pomocy – ośrodkiem dziennego pobytu dla seniorów i przychodnią paliatywną.

Na budowę tego typu ośrodków, choć są one niezwykle potrzebne, nie ma pieniędzy ani z Unii Europejskiej ani z budżetu państwa. Ośrodek może powstać tylko i wyłącznie dzięki decyzji każdej pojedynczej osoby – każdego z nas. Dodatkowo liczy się regularność. Jeśli zechcesz przekazywać raz w miesiącu wybraną kwotę Twoja pomoc jest bezcenna niezależnie od wysokości przekazywanej sumy.

Dlaczego właśnie na to? Hospicja społeczne mają ogromną wartość. Dzięki regularnym wizytom w domach chorych są jak najbliżej nich. Misją społeczną jest niesienie pomocy, nie zyski. Każdego chorego i jego najbliższych traktujemy indywidualnie, nie dążymy do maksymalizacji zysków lecz zapewnienia komfortu, intymności, opieki paliatywnej na najwyższym poziomie. To właśnie tu służba dla chorych pełniona jest i z miłością i z kompetencją. Jeśli nie będziemy tworzyć społecznie takiego miejsca, nikt inny tego tak nie zrobi. Dołącz do Przyjaciół Hospicjum – niech ludzi dobrej woli będzie coraz więcej!