Realizacja projektu ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO po jego zakończeniu w ramach tzw. okresu trwałości, odbywa się na następujących warunkach:
Termin realizacji: 1.07.2022 – 30.06.2025
Planowana liczba chorych do objęcia pomocą:
78 osób
Zasady:

  • świadczenie opieki wymaga podpisania umowy pomiędzy świadczeniobiorcą, czyli opiekunem rodzinnym chorego i Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie
  • koszt opieki (świadczona przez wykwalifikowaną opiekunkę): 1 godzina – 25,00 zł
  • świadczeniobiorca ponosi również koszty dojazdu opiekunki do domu chorego, jeśli chory nie mieszka na terenie miasta Pszczyna

 

Projekt hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie powiatu pszczyńskiego” współfinansowano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie przyznawano w drodze konkursu. O pieniądze ubiegało się 32 podmioty z województwa śląskiego. Otrzymało je tylko 19 organizacji.

Zapewniona pomoc była kompleksowa i bezpłatna, zorganizowana w oparciu o 20-letnie doświadczenie pszczyńskiego hospicjum. Kadra hospicjum pomagała seniorom i ich opiekunom w miejscu zamieszkania, biorąc pod uwagę konkretne, indywidualne potrzeby osoby starszej, jej sytuację społeczną i zdrowotną oraz możliwości i deficyty środowiska lokalnego, w którym żyła.

Projekt dotyczył osób na terenie powiatu pszczyńskiego w wieku 60+, tzw. niesamodzielnych, które miały trudności w codziennych podstawowych czynnościach życiowych, a ich sytuacja życiowa mogła skutkować wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. W efekcie zapewnionej systematycznej i specjalistycznej opieki poprawiło się codzienne funkcjonowanie chorych oraz ich otoczenia.

Hospicjum wspierało także opiekunów faktycznych chorych proponując im szkolenia, porady i konsultacje (m.in. psychologiczne i dotyczące innych form wsparcia społecznego i zdrowotnego) oraz tworząc warunki do podjęcia porzuconej aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej. Projekt dawał także możliwość zwiększenia wiedzy i umiejętności opiekunów, aby w przyszłości, już samodzielnie, lepiej radzili sobie z opieką nad seniorem, a równocześnie zadbali o własną sytuację wynikających z nadmiaru obowiązków – nadszarpnięte zdrowie, mocno ograniczoną aktywność towarzyską, społeczną, zawodową.

W ciągu trzech lat  wsparciem objęto 78 osób, każda z nich znajdowała się pod opieką w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy ze względu na ideę projektu, aby chorzy i ich opiekunowie otrzymali wzmocnienie i wiedzę, które pozwolą im lepiej funkcjonować po zakończeniu projektu.

Zapraszamy do zgłaszania osób chorych do opieki w ramach trwałości projektu. 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej