Dofinansowano przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Zadanie publiczne: Specjalistyczne zespoły edukacyjno-opiekuńcze nową formą pomocy dla rodzin w gminie Pszczyna
Termin realizacji: 1.10.2021 r. – 31.12.2023 r.
Całkowity koszt projektu: 635 300,00 zł
Kwota dotacji na lata 2021-2023: 300 000 zł
2021 r. – 19 000 zł   |   2022 r. – 65 200 zł   |   2023 r. –  215 800 zł
Wkład własny Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie: 335 300,00 zł

Celem projektu jest stworzenie sieci wsparcia społecznego i objęcie pomocą 30 przewlekle chorych seniorów i ich opiekunów rodzinnych w Pszczynie.  Bezpłatne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne (przez okres od 8 do maksymalnie 13 miesięcy dla każdego chorego) będą sprawowane w domach chorych. Dla opiekunów chorych przygotowano działania wspomagające praktyczną edukację w sprawowaniu jak najlepszej opieki nad chorym oraz w dbaniu o własne zdrowie, w tym szkolenia i grupy wsparcia.

Trwa otwarty nabór zgłoszeń do projektu. Zapraszamy do udziału!

Należy złożyć komplet poprawnie i czytelnie wypełnionych poniższych dokumentów:

  • Formularz zgłoszeniowy chorego i jego opiekuna faktycznego (załącznik nr 1   PDF | DOC)
  • Skierowanie lekarskie (załącznik nr 2   PDF | DOC)
  • Karta oceny wg skali Barthel (załącznik nr 3   PDF | DOC)
  • Oświadczenia – w dwóch egzemplarzach: dla chorego, dla opiekuna faktycznego (załącznik nr 4   PDF | DOC)
  • Oświadczenie ws. Covid-19 (PDF)

    UWAGA!

    Przed wypełnieniem powyższych dokumentów należy zapoznać się z REGULAMINEM REKRUTACJI, którego zapisy obowiązują uczestników projektu.

 

OGŁOSZENIA

SPRAWOZDANIE ZA 2023 R.

SPRAWOZDANIE ZA 2022 R.

SPRAWOZDANIE ZA 2021 R.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 22 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej