5 lipca 2022

 

 

 

Po 3 latach pracy Hospicjum św. Ojca Pio zakończyło realizację projektu, który umożliwił objęcie kompleksową kilkumiesięczną opieką 129 chorych z wielu miejsc na terenie całego powiatu pszczyńskiego.

Projekt był ostatnim z czterech realizowanych przez hospicjum od 2017 roku dofinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Działania skierowano do chorych niesamodzielnych − osób po 60 roku życia, które ze względu na wiek, choroby i niedołężność wymagały pomocy począwszy od codziennych czynności. Osoby takie jak przyjęte do programu często mogą szukać wsparcia tylko w swoich najbliższych opiekunach, lecz i oni nierzadko są obciążeni wiekiem, chorobami lub obowiązkami zawodowymi, z których nie mogą zrezygnować. Dodatkowo chorzy mają bardzo ograniczony dostęp do placówek medycznych, co przekłada się na brak konsultacji specjalistycznych i profilaktycznych.

Projekt hospicjum pozwolił na zapewnienie chorym regularnych wizyt domowych opiekunek i pielęgniarek oraz konsultacji fizjoterapeuty i psychologa, którzy także przyjeżdżali do domów chorych. Dzięki pracy całego zespołu specjalistów opieka miała charakter wielostronny. Projekt realizowano także z myślą o korzyściach dla opiekunów chorych pod względem wiedzy i umiejętności w opiece nad chorym oraz czasu na odpoczynek. Dodatkowo opiekunów zapraszano na grupy wsparcia w gronie osób w podobnej sytuacji. Dodatkowo, przez kilka miesięcy przed wybuchem pandemii, w hospicjum organizowano spotkania z chorymi, którzy mogli się poruszać. Dla wielu z nich skorzystanie z tych zaproszeń, wyjście z domu i udział w większym gronie był ważną zmianą i powodem do radości.

Projekt zakładał nie tylko systematyczne wizyty u chorych, ale także cotygodniowe spotkania zespołu opiekuńczego w celu monitorowania ich stanu, wymiany opinii i wielokierunkowego spojrzenia na problemy chorych i ich rodzin, aby zapewnić jak najlepszą pomoc w danym czasie. Było to możliwe dzięki zatrudnieniu w projekcie osób z dużym doświadczeniem zawodowym i osobistym zaangażowaniem na rzecz każdej z odwiedzanych rodzin. W sumie pomocą objęto 129 chorych, a więc o 51 osób więcej niż planowano.

Koszty działań − pozyskane przez hospicjum w drodze konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach − obejmowały 1 327 612,57 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 124 951,78 zł z budżetu krajowego. Wkład własny hospicjum wynosił 109 332,80 zł.

Realizacja projektu trwała od lipca 2019 i zakończyła się 30 czerwca 2022 roku. Umożliwiła nie tylko objęcie kompleksową pomocą wszystkich chorych, ale także zakupy potrzebnych środków ochrony osobistej i środków higienicznych.

Zespół projektu obecny na ostatnim zebraniu 30 czerwca 2022 roku:

od lewej
1 rząd: Urszula Napierała, Jolanta Wanot
2 rząd: Ewa Sugier, Jolanta Gał, Teresa Buczak, Mariola Rakoczy
3 rząd: Sylwia Mazurek, Maria Olejarczyk, Katarzyna Widłok, Joanna Bobiec, Beata Fabian, Barbara Duży, Beata Zamlewska-Pałyga, Róża Polak

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 22 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej