12 września 2022

Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń (nabór ciągły) osób chorych do nowego projektu opiekuńczego pn.: „Hospicjum może więcej – opieka domowa na terenach wiejskich gminy Pszczyna”.

Dofinansowanie działań – w wysokości 100 tys. zł – pozwala na objęcie opieką 16 chorych z 12 sołectw gminy Pszczyna. Każdy chory będzie mógł uzyskać pomoc interdyscyplinarnego zespołu, tj. lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty i opiekunki.

− Dzięki zaangażowaniu wszystkich specjalistów zadbamy o szeroko pojęty dobrostan chorego, począwszy od stanu zdrowia po toaletę i pielęgnację ciała, właściwe odżywianie, a jeśli tylko będzie to możliwe, także ruch i aktywizację chorego w życiu społecznym i rodzinnym − wyjaśnia Teresa Buczak prezes Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

Usługami zdrowotnymi i społecznymi mogą być objęte osoby chorujące na nieuleczalne, postępujące
i ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe, wymagające pomocy opiekunów. Opieka zgodnie z przyjmowanym dla każdego chorego Indywidualnym Planem Opieki będzie prowadzona z uwzględnieniem bieżących potrzeb podopiecznego.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się TUTAJ.

Działania realizowane przez pszczyńskie hospicjum są częścią ogólnopolskiego projektu pn. „Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich”. Autorem innowacyjnego modelu opieki domowej na terenach wiejskich jest Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie, które ze względu
na wyludniające się tereny Podlasia często styka się w swojej pracy z osobami w sędziwym wieku, wymagające stałej opieki w swoim miejscu zamieszkania. Model ten łączy ze sobą działania zarówno
z obszaru opieki społecznej, jak i ochrony zdrowia
– zajmuje się jednocześnie wspieraniem osób zależnych w ich lokalnej społeczności i unikaniem tak długo jak to jest możliwe, umieszczania
ich w domach pomocy społecznej lub hospicjach stacjonarnych.

Hospicjum w Pszczynie jest jednym z kilkudziesięciu ośrodków włączonych do projektu w całym kraju, a zrealizowane przez organizację działania posłużą do przetestowania modelu i wypracowania w przyszłości nowego systemowego rozwiązania, które pozwoli skuteczniej niż do tej pory docierać ze wsparciem do mieszkańców terenów wiejskich potrzebujących pomocy każdego dnia.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 22 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej