Zachorowanie najbliższego członka rodziny często oznacza konieczność reorganizacji dotychczasowego życia, nie tylko samego chorego, ale też i jego opiekunów. Warto jak najlepiej przygotować się do nowej sytuacji również pod względem prawnym. Warto pomyśleć o ustanowieniu pełnomocnictwa i podjąć odpowiednie działania wtedy, gdy osoba chorująca może o sobie, swojej przyszłości decydować.

Pomoże nam w tym:

 • Pełnomocnictwo ogólne udzielone na piśmie upoważnia do reprezentowania naszych najbliższych chorych w sprawach codziennych, bieżących np. odebrać rentę, emeryturę, złożyć wniosek w urzędzie, lub odwołać się od decyzji różnych instytucji https://jakiwniosek.pl/wnioski/obywatel/pelnomocnictwo-wzor
 • Pełnomocnictwo szczególne także udzielone na piśmie dotyczy wykonania w imieniu naszego bliskiego konkretnej czynności, np. sprzedaży samochodu. W nagłówku pełnomocnictwa  wystarczy napisać „szczególne”, a w treści napisać konkretnie jakiej sprawy dotyczy.
 • Pełnomocnictwo u notariusza jest najbardziej wiążące prawnie i wygasa w chwili śmierci (nawet jeśli osoba sprawna umysłowo zachoruje na jakąkolwiek chorobę umysłową, pełnomocnictwo dalej obowiązuje). Pełnomocnictwo u notariusza spisuje się konkretnie przed jakimi instytucjami i organami możemy kogoś reprezentować np.: banki, urzędy, instytucje medyczne itp.
 • Ubezwłasnowolnienie całkowite następuje na podstawie postanowienia sądu, po weryfikacji przez sąd poczytalności danej osoby. Jest możliwe, gdy choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe lub występowanie innego rodzaju zaburzeń powodują, ze dana osoba nie jest wstanie kierować swoim postępowaniem,  decydować o sobie i swoim majątku. Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie sąd ustanawia opiekuna najczęściej spośród najbliższej rodziny: małżonek, ojciec lub matka. Wniosek składa się w sądzie okręgowym miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek.
 • Ubezwłasnowolnienie częściowe także następuje na podstawie postanowienia sądu okręgowego, który ustanawia kuratora, różni się tym od ubezwłasnowolnienia całkowitego, że osoba ubezwłasnowolniona częściowo może samodzielnie decydować o swoich sprawach dot. życia codziennego, może zarządzać swoim zarobkiem i majątkiem, lecz większość czynności prawnych wymaga zgody ustanowionego kuratora.

Wbrew powszechnemu wyobrażeniu, ubezwłasnowolnienie nie powinno się kojarzyć negatywnie, a wręcz przeciwnie, ponieważ jest rodzajem zabezpieczenia osoby chorej przed podjęciem szkodliwej/niekorzystnej decyzji w swojej sprawie. Dzieje się to wtedy, gdy decyzje podejmowane przez osobę chorą mogą ją narazić na poważne konsekwencje zdrowotne, prawne i finansowe.

Dla każdego kto nie ma środków na odpłatną pomoc prawną powiat pszczyński umożliwił nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatną pomoc prawną pod nr tel. 32 44 92 378, e-mail: pomocprawna@powiat.pszczyna.pl, a także w przygotowanych lokalach:

 • Lokal biurowy przy ul. 3 Maja 15 w Pszczynie czynny we wtorek, czwartek i piątek w godz. od 8:00 do 12:00 i w środę w godz. od 14:00 do 18:00.
 • Lokal biurowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Goczałkowicach, ul. Uzdrowiskowa 61 czynny w środę i piątek w godzinach od 11:00 do 15:00,
 • Lokal biurowy nr 21 w Domu Kultury przy ul. Wojska Polskiego 11 w Pawłowicach czynny w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 9:00 do 13:00 oraz we wtorek i piątek w godz. od 15:00 do 19:00,
 • Lokal biurowy przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze, czynny w poniedziałek i piątek w godz. od 16:00 do 20:00,
 • Lokal biurowy w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Ogrodowa 22 w Suszcu czynny we wtorek w godz. od 7:30 do 11:30, w środę od 14:00 do 18:00 oraz w czwartek od 10:00 do 14:00,
 • Lokal biurowy ul. Poprzeczna 1 na Woli czynny w poniedziałek w godz. od 13:00 do 17:00, we wtorek w godz. od 11:00 do 15:00 oraz w czwartek w godz. od 8:00 do 12:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.powiat.pszczyna.pl w zakładce „Nieodpłatne porady prawne: lub www.bip.powiat.pszczyna.pl w zakładce „Nieodpłatna Pomoc Prawna” oraz na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej