KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydatów do pracy w Hospicjum św. Ojca Pio

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hospicjum św. Ojca Pio, Marii Skłodowskiej-Curie 1 A, 43-200 Pszczyna.
 2. W naszej placówce został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W jakiejkolwiek sprawie dotyczącej danych osobowych proszę kontaktować się bezpośrednio z nim za pomocą poczty tradycyjnej na adres Hospicjum lub poczty elektronicznej: pio@hospicjumojcapio.pless.pl.
 3. Administrator danych osobowych zapewnia wszelkie środki techniczne, organizacyjne oraz fizyczne w celu ochronnych Pani/Pana danych osobowych, które są określone w polityce bezpieczeństwa placówki.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.
 5.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom
  w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres potrzebny do rekrutacji oraz po zakończeniu procesu rekrutacji przez 3 miesiące, jeżeli Hospicjum nie nawiąże z Panią/Panem stosunku pracy. W wypadku nawiązania stosunku pracy Pani/Pana dane osobowe uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Jako podmiot danych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do odnoszących się do Pani/Pana osoby danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto, jeżeli pozwalają na to przepisy prawa, ma Pan/Pani prawo żądać usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów.
 11. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.
icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej