KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCÓW

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(dalej: RODO)

informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hospicjum św. Ojca Pio, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 A, 43-200 Pszczyna;
 2. W naszej placówce został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
  W jakiejkolwiek sprawie dotyczącej danych osobowych kontaktuj się bezpośrednio z nim za pomocą poczty elektronicznej: pio@hospicjumojcapio.pless.pl;
 3. Administrator danych osobowych zapewnia wszelkie środki techniczne, organizacyjne oraz fizyczne w celu ochronnych Pani/Pana danych osobowych, które są określone w polityce bezpieczeństwa placówki;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych oraz przesyłania Pani/Panu informacji o działaniach Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie, życzeń, podziękowań- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. Kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
 6. Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego urzędu Skarbowego, lub z Pani/Pana osobistego podania;
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym;
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu;
 10.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach innych niż statutowe;
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej