Hospicjum św. Ojca Pio- klauzula informacyjna dla akcji

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(dalej: RODO)

informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hospicjum św. Ojca Pio,
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 A, 43-200 Pszczyna;
 2. W naszej placówce został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
  W jakiejkolwiek sprawie dotyczącej danych osobowych kontaktuj się bezpośrednio z nim za pomocą poczty elektronicznej: pio@hospicjumojcapio.pless.pl;
 3. Administrator danych osobowych zapewnia wszelkie środki techniczne, organizacyjne oraz fizyczne w celu ochronnych Pani/Pana danych osobowych, które są określone w polityce bezpieczeństwa placówki;
 4. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunku, przetwarzane będą w celu związanym
  z udziałem w akcji/kampanii oraz podaniem wyników do publicznej wiadomości, jak również w celach promocyjnych, w tym dokumentujących akcję. Wyniki oraz zdjęcia z ww. akcji mogą zostać opublikowane na stronie oraz mediach społecznościowych Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 6. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom
  w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym;
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie
  z obowiązującymi aktami prawnymi;
 8.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 9. Jako podmiot danych przysługuje Ci prawo dostępu do odnoszących się do Twojej osoby danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto, jeżeli pozwalają na to przepisy prawa, masz prawo żądać usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10.   Podanie danych osobowych  jest obligatoryjne na mocy przepisów;
 11. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.
icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej