6 marca 2023

OGŁOSZENIE

W dniu 21 marca br. w sali rekreacyjnej Domu Ojca Pio o godz. 17.00 odbędzie się Walne Zebranie
członków stowarzyszenia Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie.

Porządek obrad:

 1. Powitanie, wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
 6. Sprawozdanie merytoryczne za 2022 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 9. Sprawozdanie Prezesa podsumowujące kadencję
 10. Przeprowadzenie wyboru Prezesa
 11. Przeprowadzenie wyboru członków Zarządu
 12. Przeprowadzenie wyboru Komisji Rewizyjnej
 13. Aktualizacja listy członków stowarzyszenia
 14. Podjęcie uchwał
 15. Wolne wnioski
 16. Dyskusja
 17. Zakończenie obrad

 

 

 

 

 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 22 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej