Dofinansowano przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Zadanie publiczne: Specjalistyczne zespoły edukacyjno-opiekuńcze nową formą pomocy dla rodzin w gminie Pszczyna
Termin realizacji: 1.10.2021 r. – 31.12.2023 r.
Całkowity koszt projektu: 635 300,00 zł
Kwota dotacji na lata 2021-2023: 300 000 zł
2021 r. – 19 000 zł   |   2022 r. – 65 200 zł   |   2023 r. –  215 800 zł
Wkład własny Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie: 335 300,00 zł

Celem projektu jest stworzenie sieci wsparcia społecznego i objęcie pomocą 30 przewlekle chorych seniorów i ich opiekunów rodzinnych w Pszczynie.  Bezpłatne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne (przez okres od 8 do maksymalnie 13 miesięcy dla każdego chorego) będą sprawowane w domach chorych. Dla opiekunów chorych przygotowano działania wspomagające praktyczną edukację w sprawowaniu jak najlepszej opieki nad chorym oraz w dbaniu o własne zdrowie, w tym szkolenia i grupy wsparcia.

Trwa otwarty nabór zgłoszeń do projektu. Zapraszamy do udziału!

Należy złożyć komplet poprawnie i czytelnie wypełnionych poniższych dokumentów:

  • Formularz zgłoszeniowy chorego i jego opiekuna faktycznego (załącznik nr 1   PDF | DOC)
  • Skierowanie lekarskie (załącznik nr 2   PDF | DOC)
  • Karta oceny wg skali Barthel (załącznik nr 3   PDF | DOC)
  • Oświadczenia – w dwóch egzemplarzach: dla chorego, dla opiekuna faktycznego (załącznik nr 4   PDF | DOC)
  • Oświadczenie ws. Covid-19 (PDF)

    UWAGA!

    Przed wypełnieniem powyższych dokumentów należy zapoznać się z REGULAMINEM REKRUTACJI, którego zapisy obowiązują uczestników projektu.


POZNAJ NASZYCH WOLONTARIUSZY | ulotka


OGŁOSZENIA

SPRAWOZDANIE ZA 2023 R.

SPRAWOZDANIE ZA 2022 R.

SPRAWOZDANIE ZA 2021 R.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej