Żonkil jest znakiem hospicjów rozpoznawalnym na całym świecie.

Udział w Znakach Nadziei, czyli sadzenie i pielęgnowanie żonkili w miejscach ogólnodostępnych oraz eksponowanie i powiększanie tych rabat z roku na rok, to prosty gest solidarności z ciężko chorymi, ich najbliższymi i tymi, którzy niosą im pomoc czyli hospicjum.

Hospicjum to profesjonalna pomoc – całodobowa, specjalistyczna, niezawodna – połączona z autentyczną troską o chorego i jego rodzinę.

Nie każdy z nas może dotrzeć do chorego, jednak każdy może zasadzić kwiaty symbolizujące nadzieję na dobrą przyszłość. Żonkile, zamierające na zimę lecz będące przepięknymi zwiastunami nowego życia – wiosny, dają nadzieję.
Zatem sadźmy i pielęgnujmy żonkile tak, jakbyśmy pielęgnowali… nadzieję dla siebie i każdego innego człowieka!

Jeśli możesz, zaplanuj Twoją rabatkę Znaków Nadziei tak, aby z roku na rok była coraz większa…


Akcję Znaki Nadziei zainicjowaliśmy w 2018 roku w 50. rocznicę śmierci Ojca Pio i 100. rocznicę otrzymania przez niego stygmatów.  Ojciec Pio był człowiekiem, który pozostał wierny swojemu powołaniu. Mimo ogromnych problemów zdrowotnych całe życie poświęcił służąc pomocą ludziom poprzez modlitwę, spowiedź i Eucharystię.

W jednym ze swoich listów pisał:

Gdy widzę kogoś zasmuconego i w potrzebie duchowej lub fizycznej, czegóż to nie wypraszałbym u Pana, żeby taką osobę uwolnić od jej nieszczęść. Żeby ją zobaczyć uszczęśliwioną, chętnie obarczyłbym siebie samego wszystkimi jej strapieniami (…) 

[356 dni z Ojcem Pio, Wyd. W drodze, 2018]

Ze względu na świadectwa o uzdrowieniach do Ojca Pio przyjeżdżali ludzie z całego świata z prośbą o ratunek w dramatycznych sprawach duchowych i zdrowotnych. Ojciec Pio był także inicjatorem budowy, działającego do dziś, nowoczesnego szpitala pod nazwą „Dom Ulgi w Cierpieniu”. Jest więc patronem codziennej pracy naszego hospicjum i przewodnikiem.

Kto ma czas, ten niech go nie traci i nie czeka na chwilę dogodną.
Nie odkładajmy do jutra tego, co możemy zrobić dzisiaj.

Św. Ojciec Pio


Zgłoszenia do Znaków Nadziei 2021-2022 prosimy przesyłać na adres:  znakinadziei@gmail.com


Znaki Nadziei 2021 → prezentacja | galeria

Znaki Nadziei 2020 (pandemia)

Znaki Nadziei 2019 → prezentacja | galeria


W AKCJI MOGĄ UCZESTNICZYĆ:

 • placówki oświaty
 • firmy
 • instytucje publiczne
 • parafie
 • osoby prywatne
 • władze samorządowe (osiedla, sołectwa, urzędy: gmin/miast/powiatów)

KALENDARIUM AKCJI:

 • wrzesień
  Przekazywanie ulotek i zaproszeń promocyjnych.
  Przyjmowanie zgłoszeń do udziału poprzez pobranie, wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia na adres: znakinadziei@gmail.com (zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2020 r.)
  KARTY ZGŁOSZEŃ DLA:
  ♣ PLACÓWEK OŚWIATY
  >> pdf  lub  doc
  ♣ FIRM
  >> pdf lub doc 
  ♣ INSTYTUCJI PUBLICZNYCH, WŁADZ SAMORZĄDOWYCH 
  >> pdf lub doc
  ♣ PARAFII 
  >> pdf lub doc
  ♣ OSÓB PRYWATNYCH


 • wrzesień / październik
  → nadsyłanie wypełnionych kart zgłoszeń do kolejnej edycji akcji
  → przekazywanie tabliczek ZNAKI NADZIEI nowym uczestnikom akcji, którzy przesłali kartę zgłoszenia
  → sadzenie cebulek żonkili na skwerach przed placówkami oświaty, firmami, instytucjami, kościołami, w ogrodach prywatnych; UWAGA: można również zasadzić cebulki w donicach, gazonach, doniczkach i in.


 • marzec−kwiecień
  Wykonywanie zdjęć kwitnących żonkili oznaczonych ZNAKAMI NADZIEI.
  Spotkania z wolontariuszami i pracownikami hospicjum i rozmowy nt. idei i działalności hospicyjnej.


 • kwiecień
  → Przekazywanie podziękowań za udział w akcji i zaświadczeń dla koordynatorów (po zgłoszeniu takiej potrzeby ze strony koordynatora).


WAŻNE PODCZAS AKCJI:

 • eksponowanie żonkili i tabliczek ZNAKI NADZIEI w widocznych miejscach takich jak: rabaty, kwietniki, donice, parapety okienne
 • przesyłanie ich zdjęć na adres: znakinadziei@gmail.com z podaniem nazwy uczestnika akcji (instytucji, firmy, parafii, placówki oświatowej) lub nazwiska/pseudonimu osoby prywatnej
 • udostępnianie na swojej stronie WWW informacji nt. akcji ZNAKI NADZIEI Hospicjum św. Ojca Pio

AKCJĘ ZNAKI NADZIEI WSPIERAJĄ:

Pan Andrzej Babiński
Pan Jacek Sekta (Firma Eko-Mal)
Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie

Ogrody Brudek – Śląsk
Kapias. Ogrody do zwiedzania

Agencja Reklamowa Artisco

OSOBY, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ AKCJĘ PROSZONE SĄ O KONTAKT: pio@hospicjumojcapio.pless.pl lub tel. 32 445 78 08 

 

Inauguracja 1. edycji akcji
10 października 2018, przed kościołem Podwyższenia Krzyża Św. w Pszczynie

Fot. Piotr Lisowski

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 22 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl