26 lutego 2021

Napisaliśmy i złożyliśmy wniosek do Narodowego Instytutu Wolności w Warszawie (NIW).

W ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich hospicjum może starać się o środki na rozwój instytucjonalny organizacji i realizację jej celów statutowych. Nasz wniosek został dopuszczony do oceny merytorycznej wraz z ponad 2300 innych wniosków, które złożyły organizacje z całej Polski, w tym 11 hospicjów.

Nasz program planowanego rozwoju  zatytułowaliśmy Rodzina silna wobec choroby – wsparcie instytucjonalne i misyjne Hospicjum św. Ojca Pio.  Staramy się o dotację w wys. 563 tys. rozłożonych w różnych proporcjach – zgonie z regulaminem konkursu – na trzy lata (2021-2023).

Jesteśmy jedyną organizacją społeczną z Pszczyny, która złożyła wniosek do PROO – priorytet 1A.

Wykaz wniosków do PROO 1a z pozytywną oceną formalną.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 22 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl