18 października 2023

W ostatni czwartek października Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie rozpoczyna coroczne szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy.

Wolontariusze w hospicjum to duża grupa osób działających w różnych jego obszarach. Początki ponad 24-letniej historii hospicjum, gdy organizacja otaczała opieką kilku chorych, opierały się tylko na wolontariacie. Dziś liczba chorych w hospicjum to ponad 140 osób w domowej opiece hospicyjnej, senioralnej i w nowo otwartym Domu Dziennej Opieki dla Osób Starszych. Organizacja stara się zapewnić chorym opiekę wielokierunkową stąd w hospicyjnych zespołach pracują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, opiekunki oraz działają wyszkoleni i doświadczeni wolontariusze w wieku od 18 do ponad 80 lat.

Rozpoczynające się szkolenie to szansa na osobiste spotkanie z profesjonalistami, którzy opiekują się chorymi hospicjum, na co dzień, a także możliwość zrozumienia, czym jest organizacja pozarządowa i jakie jest jej znaczenie w środowisku lokalnym oraz w sieci podobnych placówek zrzeszonych w Forum Hospicjów Polskich.

Kurs na wolontariusza obejmuje 6 popołudniowych spotkań. Zakończy się 30 listopada. W programie m.in. spotkanie z lekarzem i pielęgniarką – specjalistami w dziedzinie medycyny paliatywnej, spotkania z terapeutą i psychologiem, przedstawienie różnych form zaangażowania w życie organizacji oraz zajęcia, które przybliżą funkcjonalność i różnorodność sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Pierwsze szkolenie odbędzie się 26 października o godz. 17.00 w siedzibie hospicjum przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 A w Pszczynie. Do tego czasu należy zgłosić swój udział pod numerem hospicyjnego telefonu: 32 445 78 08 lub mailowo: pio@hospicjumojcapio.pless.pl.

Kandydaci muszą być pełnoletni.

Szkolenie zorganizowano w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego wsparcia placówek opieki paliatywnej i hospicyjnej dofinansowanego przez Województwo Śląskie. Projekt zatytułowano „Wiedza, umiejętności i postawy – rozwój kompetencyjny Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie”.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej