29 grudnia 2023

Druga połowa kończącego się roku 2023 była czasem pierwszego etapu projektu realizowanego w hospicjum poświęconego profesjonalizacji organizacji. W ramach konkursu nasz projekt rywalizował z ponad 2 tysiącami wniosków i ostatecznie znalazł się wśród 172 wybranych do dofinansowania przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych. Za pozyskane pieniądze – 353 000 złotych z Narodowego Instytutu Wolności oraz 292 300 złotych z budżetu hospicjum – w ciągu 2 lat organizacja we współpracy z Fundacją „Akademia Organizacji Obywatelskich” zaktualizuje strategię rozwoju i wzmocni swoje możliwości w nawiązywaniu trwałych relacji z wszystkimi, którzy chcą na różnych poziomach angażować się w jego działalność, wprowadzi elektroniczny system zarządzania danymi w nowo otwartym Domu Dziennej Opieki dla Osób Starszych oraz wypracuje komunikację wizualną dostosowaną do określonych grup odbiorców (obecnie dobiegają końca prace nad nowym logotypem hospicjum).

Projekt obejmuje również szereg szkoleń psychoterapeutycznych dla pracowników oraz dedykowane im zajęcia z fizjoterapeutą, a także spotkania coachingowe dla koordynatorów poszczególnych obszarów działalności organizacji.

Zadania będą realizowane do 30 czerwca 2025 roku pod wspólnym tytułem „Profesjonaliści, społecznicy, darczyńcy – przyszłość polskiej organizacji charytatywnej”. Informacje na temat projektu publikowane są TUTAJ.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej