27 grudnia 2023

39 osób chorych oraz ich najbliżsi opiekunowie skorzystali z bezpłatnej pomocy medycznej, opiekuńczej oraz wsparcia i edukacji jakie pszczyńskie Hospicjum św. Ojca Pio zorganizowało w ramach projektu „Specjalistyczne zespoły edukacyjno-opiekuńcze nową formą pomocy w gminie Pszczyna”.

Nabór do projektu był otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Chorzy przyjęci pod opiekę to osoby od 66 do 93 roku życia, mieszkańcy Pszczyny i poszczególnych jej sołectw. Chorzy otrzymali systematyczną pomoc pielęgniarską i opiekuńczą dostosowaną do ich aktualnych potrzeb. Najczęściej były to czynności związane z higieną i pielęgnacją ciała, leczenie odleżyn, pielęgnacja odparzeń i innych zmian skórnych, utrzymanie porządku w najbliższym otoczeniu chorego, monitorowanie podstawowych parametrów życiowych, wykonywanie prostych ćwiczeń fizjoterapeutycznych, spacery, rozmowy, utrzymywanie kontaktu z najbliższymi i podtrzymywanie zainteresowania bieżącymi wydarzeniami. Chorzy i ich opiekunowie otrzymali także opiekę psychologiczną poprzez wizyty psychologa w domu oraz szkolenia i comiesięczne grupy wsparcia dla opiekunów organizowane w nowej siedzibie hospicjum.

Projekt miał również charakter badawczy. Na podstawie ankiet wypełnianych przez najbliższych opiekunów chorych określono jakie są ich największe bolączki i problemy. Należą do nich: przemęczenie fizyczne i psychiczne ze względu na długotrwałą opiekę zazwyczaj sięgającą od 12 do 24 godzin na dobę. Z udzielanych odpowiedzi wynika, że dominującym uczuciem wśród opiekunów jest poczucie bezradności. W dalszej kolejności są to: bariery w komunikacji z chorym, brak dostępu do usług fizjoterapeutycznych dla siebie lub chorego, brak wiedzy nt. właściwego odżywiania, osamotnienie, brak umiejętności w wykonywaniu czynności fizycznych przy chorym oraz brak wiedzy i materiałów do animacji czasu wolnego chorego. Wśród czynników zewnętrznych utrudniających opiekę na pierwszym miejscu opiekunowie wymieniali bariery architektoniczne, następnie: słaby dostęp do refundowanej opieki zdrowotnej, brak informacji o dostępnych formach pomocy i brak osoby do czasowego przejęcia opieki nad chorym.

Ważnym elementem projektu był także nabór nowych wolontariuszy hospicjum, ich fachowe przeszkolenie oraz wprowadzenie do chorych i ich rodzin, jeśli wyraziły one zainteresowanie takim wsparciem. Łącznie chorych odwiedzało 23 wolontariuszy, którzy przeznaczyli na to ponad 2,5 tysiąca godzin w ciągu ponad 2 lat. Wolontariusze, a także pielęgniarki i opiekunki zaangażowane w projekcie, co miesiąc uczestniczyli w szkoleniach poświęconych różnym aspektom prawidłowej opieki nad chorym, jak na przykład: profilaktyce zachłystowego zapalenia płuc u osób leżących, cukrzycy, prawidłowej rehabilitacji osób starszych, powszechnym chorobom stóp czy higienie skóry głowy. W czasie swojej posługi u chorych wolontariusze współpracowali z opiekunkami i pielęgniarkami, w oparciu o wypracowany w pszczyńskim hospicjum model pracy zespołowej.

Całkowity koszt projektu od 1 października 2021 roku do końca 2023 to 635 tysięcy złotych, z czego 300 tysięcy dofinansował Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a 335 tysięcy przekazało pszczyńskie hospicjum.

Projekt zwyciężył w konkursie programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”. Jego celem jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich.

Zespół do realizacji projektu tworzyły: pielęgniarki – Marcelina Leki, Sabina Pastuszka; psycholożki – Jolanta Wanot, Dominika Wala-Kik, opiekunki: Ewa Kanik, Regina Jurga, Ewa Komraus, Teresa Janosz.

Więcej o projekcie: https://www.hospicjumojcapio.pless.pl/projekty-nowefio/

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej