W 2019 roku kontynuowaliśmy budowę I części kompleksu: ośrodka dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych wraz z przychodnią specjalistyczną – wydano:  261 740,60 zł Na początku roku postawiliśmy ogrodzenie wokół budowy i wykonaliśmy ścianki działowe oraz dodatkowe okno. W maju przeprowadziliśmy konkurs na wykonanie instalacji elektrycznej, IT, instalacje słaboprądowe, systemu sygnalizacji pożaru. Odebranie wykonanych prac nastąpiło 31 sierpnia.
W sierpniu zaprosiliśmy  do składania ofert na realizację wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan. We wrześniu podpisaliśmy umowę z firmą PUCHAŁKA Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Puchałka, a ostatecznie odbiór prac nastąpił 21 grudnia.
W październiku rozpoczęto prace tynkarskie wewnątrz budynku, które zakończono 30 listopada.
Końcem roku zakupiliśmy i zamontowaliśmy dwie pary drzwi zewnętrznych.
W ciągu całego roku odbywały się spotkania w zespole do spraw budowy z projektantem, poszczególnymi wykonawcami oraz inspektorem nadzoru budowlanego. Dokonano analizy dalszych kosztów budowy i zaplanowano prace na rok 2019. Przewidujemy wykonanie instalacji CO i gazu, wykonanie wylewek i – w zależności od pozyskanych środków – wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji. Dzięki wygranej dotacji z budżetu obywatelskiego chcemy wykonać elewację budynku. Planujemy również opaskę żwirową wokół budynku i podejścia.

W 2018 roku wykonaliśmy instalacje elektryczne, IT, instalacje słaboprądowe, systemy sygnalizacji pożaru, zrealizowaliśmy wewnętrzne instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne oraz tynki wewnętrzne.

W 2017 roku ogrodziliśmy działkę, a w budynku zamontowaliśmy okna, rolety, troje drzwi zewnętrznych, ociepliliśmy strop i wykonaliśmy ścianki działowe.

W 2016 roku przystąpiliśmy do realizacji II etapu budowy (stan zerowy) oraz do III etapu, który zakończył się stanem surowym otwartym Dziennego ośrodka dla osób starszych i poradni.

W 2015 roku zrealizowaliśmy I etap budowy − zewnętrze instalacje gazowe, sieć wodociągową, kanalizacyjną, skomplikowany system zagospodarowania wody deszczowej, przebudowę sieci telefonicznej i elektrycznej, wykonanie część drogowej.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 22 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl