OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY
dla realizacji zadania pn. 
„Realizacja I etapu budowy Hospicjum – Domu Św. Ojca Pio przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pszczynie”

W dniu 26 maja 2015 r. komisja w składzie jak poniżej dokonała otwarcia i zbadania złożonych ofert zgodnie z zaproszeniem do składania ofert.
Wpłynęły dwie oferty:

  1. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z  o.o. – cena brutto 553.708,04 złotych
  2. HYDROGOP sp. z o.o. – cena brutto 627.373,80 złotych.

 

Obie oferty odpowiadały treści zaproszenia do składania ofert i spełniały wszystkie wymagania formalne. W związku z przyjętym kryterium wyboru ofert – 100% cena – wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w Pszczynie.

Skład komisji:

  1. Teresa Buczak
  2. Mariola Rakoczy
  3. Renata Gazda
  4. Roman Janowski
  5. Elżbieta Opitek
  6. Monika Kalkowska
icon

PRZEKAŻ 1% HOSPICJUM

Działamy nieprzerwanie od 20 lat. Sprawujemy opiekę całym sercem!

Nadzieja jest potrzebna każdemu.

NASZ KRS - 0000130935

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl