Hospicjum św. Ojca Pio informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na realizację zadania pn.„Realizacja I etapu budowy Hospicjum – Domu Św. Ojca Pio przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pszczynie” do 25 maja do godz. 16tej. Otwarcie ofert nastąpi 26 maja o godz. 17tej w siedzibie Hospicjum.

Jednocześnie informujemy, że w załączniku nr 3 – wzór umowy wprowadzamy zmianę – par. 6 ust. 8 o treści

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia pod rygorem zastosowania kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


Treść załącznika nr 3 do pobrania.

icon

PRZEKAŻ 1% HOSPICJUM

Działamy nieprzerwanie od 20 lat. Sprawujemy opiekę całym sercem!

Nadzieja jest potrzebna każdemu.

NASZ KRS - 0000130935

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl