25 sierpnia 2022

Zakończyliśmy pierwszy etap realizacji projektu umożliwiającego bezpłatną profesjonalną pomoc opiekuńczą i medyczną chorym z gminy Pszczyna.

Od początku grudnia minionego roku do sierpnia opieką objęto jedenastu chorych seniorów obciążonych wieloma chorobami, którzy ponad to nie radzą sobie z podstawowymi czynnościami dnia codziennego i potrzebują stałej opieki − zazwyczaj sprawowanej przez najbliższych. Z tego powodu celem projektu jest nie tylko bezpośrednia opieka zespołu hospicyjnego nad chorym, ale także kilkumiesięczne odciążenie opiekunów od trudów sprawowania opieki domowej oraz przekazanie im wiedzy i umiejętności, by lepiej zająć się chorym, ale także zadbać o własne zdrowie. (Opiekunowie uczestniczyli w cyklu szkoleń i grupach wsparcia.)

Utrata samodzielności chorego wiąże się z bardzo intensywnym zaangażowaniem najbliższego opiekuna. W przeprowadzonych ankietach połowa opiekunów uczestniczących w projekcie podała, że czas sprawowanej opieki nad chorym zajmuje im od 12-24 godzin na dobę. Jednocześnie ankietowani wymieniali wśród swoich największych potrzeb osobistych odpoczynek, wolny weekend, choćby kilkudniowy wyjazd z domu, aż do możliwości zrealizowania skierowania do sanatorium, które zostało przydzielone opiekunowi już 2 lata temu… Z ankiet wynika również, iż opiekunowie nie mogą liczyć na regularne zastępstwo, ani też zadbać o własne zdrowie, w tym szczególnie rehabilitację kręgosłupa obciążonego podnoszeniem i przenoszeniem chorego (większość zgłoszonych do projektu seniorów to osoby długotrwale leżące).

Dzięki działaniom projektowym w hospicjum powstały trzy zespoły opiekuńcze dla seniorów z udziałem pielęgniarek, psychologów, wolontariuszy i opiekunek. Te ostatnie odwiedzały chorych 2-3 razy w ciągu tygodnia po kilka godzin dziennie, wykonując czynności higieniczne i pielęgnacyjne, zlecone przez pielęgniarkę; starając się choremu towarzyszyć, aktywizować go i pomagać w utrzymywaniu kontaktów z najbliższym otoczeniem, a przede wszystkim zastępując opiekuna, który mógł w tym czasie odpocząć lub zająć się sprawami dotychczas odkładanymi z powodu ciągłego braku czasu.

Ważnym aspektem projektu jest również angażowanie wyszkolonych wolontariuszy, którzy odwiedzali chorych, a którzy wywodzą się ze społeczności lokalnej.

Rodziny chorych seniorów i oni sami mają ogromne potrzeby przede wszystkim związane z dostępem do usług medycznych i opiekuńczych w swoim miejscu zamieszkania. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięć z funduszy unijnych udało nam się zdobyć dofinansowanie ze źródeł krajowych. Jako organizacja staramy się, jak tylko jest to możliwe pozyskiwać pieniądze i zapewniać opiekę w pełni profesjonalną opartą o doświadczenie i kadrę hospicjum − podkreśla Teresa Buczak, prezes pszczyńskiego hospicjum.

Realizowany projekt pn. „Specjalistyczne zespoły edukacyjno-opiekuńcze nową formą pomocy dla rodzin w gminie Pszczyna” został dofinansowany w kwocie 300 tysięcy (na 3 lata) z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2021-2030 Narodowego Instytutu Wolności − Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie. PozostałĄ kwotę potrzebną do realizacji zadania – 335 tysięcy złotych − finansuje samo hospicjum.

Więcej szczegółów na temat przedsięwzięcia TUTAJ.

Na zdjęciach:
opiekunka Regina Jurga z chorą − p. Stefanią Maśką z Pszczyny
wolontariuszka Teresa Hofman z chorym − p. Hubertem Wyrobkiem z Ćwiklic
wolontariuszka Grażyna Kiełkowska z chorą − p. Marią Guziel z Rudołtowic

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 22 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej