Misją Hospicjum św. Ojca Pio jest niesienie pomocy osobom chorym, które poprzedzone jest jak najlepszym rozeznaniem jaka pomoc jest najlepsza. Od 20 lat rozwijamy wielostronną opiekę hospicyjną, dbając o jej perfekcyjną, niezawodną organizację poprzez pracę zespołów specjalistów, którzy rzetelnie i skutecznie odpowiadają na potrzeby osób chorych na nowotwory i ich najbliższych.

Te doświadczenia pozwoliły nam na podjęcie działań pomocowych dla chorych po 60. roku życia w ich miejscu zamieszkania. Przygotowane przez hospicjum projekty takich świadczeń zostały wysoko ocenione przez Urząd Marszałkowski w Katowicach i otrzymały dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Możemy pomóc choremu i jego opiekunom poprzez:

 • objęcie chorego pomocą zespołu (lekarz/pielęgniarka/opiekunka lub pielęgniarka/opiekunka) na okres 3–6 miesięcy
 • zapewnienie wizyt konsultacyjnych fizjoterapeuty, psychologa
 • opiekę zespołu, w tym szczególnie opiekunki medycznej, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00
 • pracę opiekunki polegającą na:
  – pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  – wykonywaniu  czynności pielęgnacyjnych i higienicznych,
  – towarzyszeniu, zapewnieniu kontaktu z otoczeniem,
  – prowadzeniu z chorym zajęć terapeutycznych zaleconych przez psychologa,
  – wykonywaniu z chorym prostych ćwiczeń zaleconych przez fizjoterapeutę,
  – zapewnieniu choremu porządku i czystości w jego najbliższym otoczeniu,
  – pomoc w drobnych zakupach i przygotowaniu posiłków.

UWAGA
Chory zakwalifikowany do projektu hospicjum nie może jednocześnie korzystać z długoterminowej opieki pielęgniarskiej lub świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej.

NASZA POMOC ŚWIADCZONA JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE!

 


PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI, DZIĘKI KTÓRYM ZAPEWNIAMY WYŻEJ WYMIENIONE ŚWIADCZENA: 

Projekt zakończony:

 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 20 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl