Regulamin akcji ZDOBYWAMY SZCZYTY DLA HOSPICJUM
organizowanej przez Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie

 1. Uczestnik akcji „Zdobywamy Szczyty dla Hospicjum”:
  a) promuje ideę opieki hospicyjnej poprzez piesze zdobywanie szczytów górskich, używając materiałów promocyjnych akcji,
  b) oraz wspiera codzienną pracę hospicjum − na co częściowo przeznaczona jest każda opłata wpisowa i darowizny.
 2. Organizator dopuszcza wędrówki po szlakach/trasach górskich na całym świecie.
 3. Uczestnik akcji odbywa wycieczki na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz przestrzegania regulaminów dotyczących poruszania na danym obszarze, szczególnie w Parkach Narodowych, Krajobrazowych i Rezerwatach Przyrody. Pokonywanie dróg wspinaczkowych możliwe jest tylko dla osób posiadających dodatkowe uprawnienia
  lub z osobą uprawnioną (wówczas uczestnik powinien wraz z wypełnioną książeczką dostarczyć kopię posiadanych uprawnień lub potwierdzenie od przewodnika, z którym był. Bez tego typu potwierdzeń drogi wspinaczkowe nie będą uznawane w punktacji).
 4. W celu włączenia się w akcję należy:
  a) wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej hospicjumojcapio.pl/zdobywamy szczyty lub pobrać z tej strony formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i wraz z dowodem wpłaty wpisowego przesłać do hospicjum na adres: 43-200 Pszczyna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 lub mailowy: zdobywamyszczyty@hospicjumojcapio.pless.pl
  b) dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 40 zł, w przypadku dzieci (do 18 roku życia), osób w wieku 60+ oraz rencistów – w wysokości 20 zł lub więcej w zależności od decyzji uczestnika
  na numer konta:
  25 1020 2528 0000 0002 0472 9523 podając w tytule przelewu: Zdobywamy Szczyty 2021 oraz imię i nazwisko rejestrującego się uczestnika
  c)  wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.hospicjumojcapio.pl/rodo
 5. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego wraz z załączonym dowodem uiszczenia opłaty uczestnik akcji otrzyma pocztą materiały promocyjne akcji: książeczkę „Zdobywamy Szczyty dla Hospicjum”, naklejki i chorągiewkę promującą akcję, które jest zobowiązany eksponować podczas wędrówek. Naklejki można umieszczać w miejscach, które będą odpowiednie do ich eksponowania i promocji akcji (np. z tyłu swojego samochodu)
  oraz na szlakach górskich, ale tylko zgodnie z przepisami i regulaminami obowiązującymi na danym terenie lub obiekcie.
 6. Książeczka akcji „Zdobywamy Szczyty dla Hospicjum” służy do:
  a) zapisywania przebytych tras tj. początku trasy, jej przebiegu i zakończenia, zbierania pieczątek potwierdzających obecność w danym miejscu;
  b) obliczania sumy zebranych punktów (np. posługując się regulaminem Górskiej Odznaki Turystycznej − GOT PTTK).
 7. W książeczce, obok każdego punktu trasy, uczestnik podaje ilość przebytych kilometrów (od punktu do punktu trasy) oraz wartość podejść w metrach (różnica wysokości)
  i odpowiadającą im ilość punktów. Organizatorzy ustalają następującą punktację:
  a) zalicza się 1 punkt za każdy przebyty jeden kilometr oraz 1 punkt za każde zdobyte 100 metrów podejścia,
  b) nie zalicza się punktów zdobytych na tych samych trasach w ciągu danego roku, nawet jeśli są to tylko fragmenty trasy.
 8. Ogranicza się ilość punktów, które mogą być uzyskane za jednodniowe przejście trasy górskiej do 40 punktów z dwoma wyjątkami:
  a) gdy na trasie nie ma możliwości nocowania;
  b) gdy chodzi o dokończenie trasy wycieczki w danym dniu.
 9. Do wyliczenia punktów za trasę w polskich górach można posłużyć się regulaminem Górskiej Odznaki Turystycznej − GOT PTTK.
 10. Akcja, w tym zbieranie punktów do książeczki akcji, trwa od 1 maja do 30 listopada.
  Jeśli wprowadzone zostaną obostrzenia związane epidemią COVID-19, wynik końcowy punktacji nie może obejmować okresów, w których obowiązywał zakaz poruszania
  się w miejscach akcji.
 11. Potwierdzeniem przebycia trasy muszą być pieczątki ze schronisk lub sklepów, urzędów gmin lub innych punktów na trasie. W przypadkach, gdy pobranie pieczątki nie jest możliwe, dowodem obecności w miejscach mogą być fotografie przesłane w wersji elektronicznej na adres: zdobywamyszczyty@hospicjumojcapio.pless.pl
  UWAGA: książeczki bez żadnych pieczątek nie będą oceniane przez jury.
 12. Dostarczając zdjęcia uczestnicy akcji (lub opiekunowie faktyczni dzieci poniżej
  16 roku życia) wyrażają zgodę na wykorzystanie ich na stronach internetowych,
  w prasie i innych mediach, na koncertach, festiwalach, itp.
 13. Uczestnicy dostarczą dokumentację z wypraw wraz z książeczkami w terminie
  do 15 grudnia.
 14. Jury, powołane przez organizatora, wyłania laureatów akcji na podstawie weryfikacji zdobytych i udokumentowanych punktów i przyznaje pamiątkowe dyplomy i odznaki „Zdobywamy Szczyty dla Hospicjum”:
  a) złotą − za zdobycie co najmniej 600 punktów
  b) srebrną − za zdobycie co najmniej 300 punktów
  c) brązową − za zdobycie co najmniej 150 punktów
  d) oraz wyróżnienia w formie dyplomów − za zdobycie co najmniej 50 punktów.
  Zdobywcy największej liczby punktów − w kategorii kobiet i mężczyzn – dodatkowo otrzymują pamiątkowe puchary i dyplomy.
 15. Werdykt jury jest niepodważalny; zostanie ogłoszony na stronie internetowej hospicjum.
 16. Rozdanie odznak nastąpi na uroczystym spotkaniu w Pszczynie.

Dodatkowe informacje:

 • hospicjumojcapio.pl/zdobywamy szczyty (zakładka „Przyłącz się”);
 • w biurze hospicjum pod nr tel. 32 4457808
 • poprzez pocztą mailową na adres: zdobywamyszczyty@hospicjumojcapio.pless.pl

Regulamin Zdobywamy szczyty 2021 (pobierz PDF)

 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 22 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl