25 marca 2020

Foto: Maseczki uszyte przez opiekunki hospicjum.

W związku ze stanem epidemii Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie wprowadziło zmiany w codziennej pracy tak, aby chronić chorych, ich rodziny i pracowników hospicjum oraz przestrzegać wszystkich obowiązujących obecnie zasad, w tym zaleceń i rozporządzeń dotyczących opieki paliatywnej.

Z biurem hospicjum można się kontaktować tylko telefonicznie − od poniedziałku do piątku w godz. 8.00−16.00 pod nowym numerem telefonu: 32 44 57 808.

NOWE ZASADY PRACY HOSPICJUM:

 • Dotyczące chorych wymagających opieki paliatywnej:
  – zgłoszenia nowych chorych przyjmowane są wyłącznie telefonicznie w dni robocze w godz. 8.00−16.00 pod nowym nr tel. 32 44 57 808
  – dokumenty od chorych zgłaszanych do opieki, w tym skierowanie do hospicjum domowego, przyjmowane są w biurze hospicjum w zamkniętych kopertach w godz. 8.00−12.00 tylko po ustaleniach telefonicznych
  – zasady opieki nad chorym ustalane są w trakcie rozmowy telefonicznej, przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny
  – zespoły medyczne opiekują się chorymi w domach, z uwzględnieniem porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łącznościchorzy i ich rodziny mają zapewniony stały kontakt z zespołem medycznym
 • Dotyczące chorych niesamodzielnych:
  – obecnie hospicjum nie przyjmuje nowych zgłoszeń chorych − osób starszych niesamodzielnych
  – opieka nad chorymi niesamodzielnymi, dotychczas objętymi działaniami hospicjum, polega na stałym monitoringu sytuacji tych osób i ich rodzin oraz realizacji wizyt bezpośrednich w sytuacjach zdrowotnych lub rodzinnych tego wymagających
  – pomoc bezpośrednia udzielana jest po konsultacjach z opiekunami
 • Dotyczące Wypożyczalni sprzętu medycznego:
  – nie ma możliwości wypożyczenia lub zwrotu oraz transportu łóżek
  – wypożyczenia dla chorych zarejestrowanych w hospicjum (z wyjątkiem łóżek) odbywają się tylko po ustaleniach telefonicznych pod nowym nr tel. 32 44 57 808
  – wypożyczenia i zwroty dla chorych nie zarejestrowanych w hospicjum zostały wstrzymane

Jednocześnie hospicjum informuje, iż po ogłoszeniu stanu epidemii wszyscy chorzy objęci opieką zostali poinformowani o zasadach bezpieczeństwa i konieczności wprowadzenia zmian. Dokonano rozeznania potrzeb chorych i ustalono wraz z rodzinami nowe sposoby pomocy w tym zasadność wizyt bezpośrednich. U osób w trudnej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej odbywają się wizyty bezpośrednie; dowożone są leki, sprzęt medyczny oraz artykuły pierwszej potrzeby.

Wszyscy chorzy mają zapewniony całodobowy kontakt telefoniczny z poszczególnymi członkami zespołu medycznego hospicjum. Stany chorych weryfikowane są na bieżąco, a wraz z tym dalsze postępowanie.

 

Czas epidemii dla nas wszystkim jest sprawdzianem odpowiedzialności
za siebie i ludzi 
nam powierzonych.
Nie jesteśmy sami i choć musimy stosować się do zaleceń – pomagamy!

 

 

 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 20 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl