Projekt hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie pn. „Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zgłaszania osób chorych do opieki!

Kompleksowa, wysokiej jakości usługa polega na pracy wykwalifikowanego zespołu w domu chorego. Przewidujemy jedną wizytę tygodniowo pielęgniarki, dwie wizyty w tygodniu opiekunki, dwie wizyty w miesiącu lekarza oraz, w zależności od potrzeb, wizyty fizjoterapeuty i psychologa (nie mniej niż raz w miesiącu).

W ciągu dwóch lat wsparciem objętych zostanie 40 osób, każda z nich w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy ze względu na ideę, by chorzy i ich opiekunowie otrzymali wzmocnienie i wiedzę, które pozwolą im lepiej funkcjonować po zakończeniu projektu. Ostateczna decyzja o objęciu opieką nastąpi po zebraniu informacji w trakcie wywiadu środowiskowego. Po zakwalifikowaniu, w formie decyzji przyznającej usługi, nastąpi objęcie pomocą według harmonogramu ustalonego z chorym i jego rodziną.

Dofinansowanie projektu przyznawano w drodze konkursu. O pieniądze ubiegało się 40 podmiotów z województwa śląskiego. Otrzymało je tylko 28 organizacji, w tym pszczyńskie hospicjum!

 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 22 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl