Projekt hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie pn. „Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego” współfinansowano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

  • OKRES REALIZACJI: 16.09.2019 – 14.12.2021 
  • WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 791 439,30 ZŁ
    DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UNII EUROPEJSKIEJ: 723 358,50 ZŁ
  • ZASADY OBJĘCIA POMOCĄ

Kompleksowa, wysokiej jakości usługa polega na pracy wykwalifikowanego zespołu w domu chorego. Przewidujemy jedną wizytę tygodniowo pielęgniarki, dwie wizyty w tygodniu opiekunki, dwie wizyty w miesiącu lekarza oraz, w zależności od potrzeb, wizyty fizjoterapeuty i psychologa (nie mniej niż raz w miesiącu). Zaplanowano, iż w ciągu dwóch lat wsparciem objętych zostanie 40 osób, każda z nich w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy ze względu na ideę, by chorzy i ich opiekunowie otrzymali wzmocnienie i wiedzę, które pozwolą im lepiej funkcjonować po zakończeniu projektu. Ostateczna decyzja o objęciu opieką następowała, zgodnie z projektem, po zebraniu informacji w trakcie wywiadu środowiskowego. Po zakwalifikowaniu, w formie decyzji przyznającej usługi, chorego obejmowano pomocą wg harmonogramu ustalonego z podopiecznym i jego rodziną.

Dofinansowanie projektu przyznawano w drodze konkursu. O pieniądze ubiegało się 40 podmiotów z województwa śląskiego. Otrzymało je tylko 28 organizacji, w tym nasza organizacja – Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

Zapraszamy do zgłaszania osób chorych do opieki w ramach trwałości projektu. 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 22 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl