Projekt hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie pn. „Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie przyznawano w drodze konkursu. O pieniądze ubiegało się 40 podmiotów z województwa śląskiego. Otrzymało je tylko 28 organizacji, w tym pszczyńskie hospicjum!

Proces rekrutacji do nowych działań pszczyńskiego hospicjum rozpocznie się od 16 września, w oparciu o kryteria zdrowotne i  dochodowe. Od 16 września 2019 r. formularze będą dostępne na stronie internetowej hospicjum oraz w jego biurze. Ostateczna decyzja o objęciu opieką nastąpi po zebraniu informacji w trakcie wywiadu środowiskowego. Po zakwalifikowaniu w formie decyzji przyznającej usługi nastąpi objęcie pomocą według harmonogramu ustalonego z chorym i jego rodziną.

Kompleksowa, wysokiej jakości usługa będzie polegać na pracy w domu chorego wykwalifikowanego zespołu. Przewidujemy jedną wizytę tygodniowo pielęgniarki, dwie wizyty w tygodniu opiekunki, dwie wizyty w miesiącu lekarza oraz w zależności od potrzeb wizyty fizjoterapeuty i psychologa (nie mniej niż raz w miesiącu.

W ciągu dwóch lat  wsparciem objętych zostanie 40 osób, każda z nich w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy ze względu na ideę projektu, by chorzy i ich opiekunowie otrzymali wzmocnienie i wiedzę, które pozwolą im lepiej funkcjonować po zakończeniu projektu.

Zapraszamy do zgłaszania osób chorych do opieki.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 20 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl